Dnes je - svátek má  

 Společenský život v obci

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Sbor dobrovolných hasičů
 

 
Valná hromada SDH Kostelní Hlavno 20.1.2017
Zpráva o činnosti SDH Kostelní Hlavno za rok 2016, která byla prezentována na valné hromadě 20.1. 2017
 
Valná hromada SDH Kostelní Hlavno 16.1.2015
Plán činnosti SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOSTELNÍ HLAVNO na rok 2015.
V pátek 16. ledna 2015 se konala výroční valná hromada SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOSTELNÍ HLAVNO.
 
Valná hromada SDH Kostelní Hlavno 11.1.2013
Zpráva o činnosti za rok 2012
Návrh činnosti na rok 2013
 
Valná hromada SDH Kostelní Hlavno 13.1.2012
Zpráva o činnosti SDH Kostelní Hlavno za rok 2011

Návrh činnosti na rok 2012
 

  ►  Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů v Kostelním Hlavně za rok 2009:
V letošním roce naše organizace oslaví 130-té výročí jejího vzniku. V den založení v roce 1880 měla organizace 66 členů.

Činnost v roce 2009
V měsíci dubnu se provedla údržba PS12 jak staré, tak nové, počaly práce na PV3S fekál, tak aby ho bylo možno vidět v plné své kráse na memoriálu Josefa Matuny. V měsíci dubnu odjeli na školení strojníků a velitelů p. Stránský a p. Vrabec.

Soutěže v roce 2009:
Memoriál Jana Hlaváčka pořádaný v Sudově Hlavně
výsledky: mladší žáci 5.místo,
starší žáci 9. místo
ženy 8. místo
muži 12.místo
Okrsková soutěž v Sojovicích
výsledky: mladší žáci 1.místo
starší žáci 1. místo
muži 16.místo.
Sedlecký pohár- muži skončili devátí.
Druhý ročník memoriálu Josefa Matuny
výsledky: mladší žáci 3. místo
starší žáci 3. místo
muži 5. místo
Oslava 120-tého výročí založení SDH v Hlavenci
výsledky: mladší žáci 3.místo
starší žáci 4.místo
muži 9.místo

Činnost pro obec

V měsíci červnu se vyčistilo koupaliště.V září jsme pořádali Václavskou zábavu. V období suchých letních dní jsme zalévali s naším vozem stromky a keře po vesnici, čistila se studna u základní školy, uklízeli jsme kolem kontejnerů ve sběrném dvoře a pálili suché větve. V červenci jsme pomohli občanům při likvidaci škod způsobenými přívalovými dešti. Po celý rok se staráme o nástěnku umístěnou u autobusové stanice u kostela.

Dotace

Od Ministerstva vnitra :
Od MV jsme dostali v měsíci dubnu a říjnu celkem deset zásahových obleků a bot v hodnotě 88.500,- KČ.
Od Ministerstvo obrany nám byl bezúplatně převeden tento majetek v hodnotě 391.418,- Kč:
-žebřík výsuvný
-auto PV3S fekální
-přívěs požární hadicový 2x
-stříkačka motorová PS12

Příjmy a výdaje

Celkem za rok 2009 bylo proinvestováno za PHM – 4001,-Kč, za školení, ceny pro soutěž a výzbrojní materiál – 20.800,-Kč a za PV3S fekál – 93.628,50 Kč což je celkem 118.429,50 Kč.

Poděkování obecnímu úřadu za podporu a získání auta a výzbroje od Ministerstva obrany, sportovcům za propůjčení areálu, členům a občanům, kteří nám jsou nápomocni v naší práci.
 

Složení  výboru SDH


STAROSTA-  PAVLÍČEK  MILAN
VELITEL DRUŽSTVA - STRÁNSKÝ FRANTIŠEK
ZAST. VELITEL DRUŽSTVA - VRABEC FRANTIŠEK
STROJNÍK 1 - LÍSKOVEC JAROSLAV
STROJNÍK 2 - BRŮŽEK DAVID
JEDNATEL - ING. VAŠEK MILAN
POKLADNÍ - ANDRÁSOVÁ LUDMILA

 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena