Dnes je - svátek má  

 Informace pro občany

 
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Životní situace
 
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
 
Služby, které poskytuje Obecní úřad v Kostelním Hlavně
 
Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi:  
  • žádost o vydání občanského průkazu
  • žádost o vydání řidičského  průkazu
  • žádost o vydání pasu
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
                       (obec s rozšířenou působností pro obec Kostelní Hlavno
Město Benátky nad Jizerou
(obec s rozšířenou působností pro obec Kostelní Hlavno)
Krajský úřad Středočeského kraje
Katastrální úřad
FORM.CZ Formuláře na internetu
                      
 
 

 


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI


AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 - Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu


EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4 - Smlouva o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů


ASEKOL s.r.o., U pejřárny 97, 142 00 Praha 4 - Libuš - Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu


Box na odkládání drobného elektrozařízení obec nemá, box je umístěn v budově základní školy


 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena