Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Veřejnoprávní smlouvy
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Elektronická úřední deska obce Kostelní Hlavno
 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do

Závěrečný účet obce za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
15.7.2019  
Rozpočtové opatření číslo 5/2019 15.7.2019  
Rozpočtové opatření číslo 4/2019 12.6.2019  
Rozpočtové opatření číslo 3/2019 22.5.2019  
Rozpočet Základní školy a mateřské školy Kostelní Hlavno na rok 2019. 12.2.2019  

P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 26. června 2019 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

17.6.2019  
Návrh závěrečného účtu obce Kostelní Hlavno za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
10.6.2019  
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 29. května 2019 20.5.2019  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelní Hlavno č. 1/2019. 13.5.2019  
Oznámení o době a místě konání voleb do EP. 7.5.2019  
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP. 2.5.2019  
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 30.4.2019  
 Finanční úřad pro Středočeský kraj, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,    26.4.2019  
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 24. dubna 2019 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 16.4.2019  
Rozpočtové opatření č. 2/2019 11.4.2019  
Volby do EP 2019 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků. 9.4.2019  
MZE -  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OOP (kůrovec), Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Příloha
3.4.2019  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových .docx
ČJ - UZSVM_SMB_1784_2019-SMB.pdf
Informace pro veřejnost.docx
Přehled vlastníků.xlsx
26.3.2019  
Veřejný výzva k přihlášení zájemců na pracovní pozici úředníka ÚSC OÚ Kostelní Hlavno. 18.3.2019  
Rozpočtové opatření č. 1/2019 13.3.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kostelní Hlavno na roky 2018 až 2021 25.2.2019  
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 12.2.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021 21.1.2019  
Schválený rozpočet obce na rok 2019 14.1.2019  
Ceny vodného a stočného na rok 2019 10.1.2019  
Darovací smlouva s Řimskokatolickou farností Benátky nad Jizerou. 13.12.2018  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2018 6.12.2018  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích na silnici III/2752 a III/24424 v k.ú. Kostelní Hlavno v termínu 11.12.2018 - 30.9.2019. 5.12.2018  
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 4.12.2018  
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k. ú. Kostelní Hlavno. 10.10.2018  

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno

8.10.2018  
Rozpočtová změna č. 1 starosta 20.9.2018  
ĆEZ Distribuce, a.s., Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 13.9.2018  

Kostelní Hlavno_závěrečný účet obce za rok 2017 - schválený.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.pdf

 
27.6.2018  

Veřejnoprávní smlouva 1-2018.pdf
27.6.2018  
Základní škola a mateřská škola Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 – 2020 31.5.2018  
Kostelní Hlavno - Závěrečný účet obce za rok 2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.pdf
28.5.2018  
Oznámení pověřence GDPR - Pověřenec Mladoboleslavský venkov z.ú., sídlo: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno, IČO 01172361
 
28.5.2018  
VSVAK - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2.5.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021 21.2.2018  
Návrh střednědobéhu výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021. 15.1.2018  
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2.5.2017  
CENA VODNÉHO, STOČNÉHO NA ROK 2017 27.3.2017  
Obec Kostelní Hlavno - Rozpočtový výhled 2017 - 2021.pdf 14.2.2017  
Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty 10.11.2014  

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2019
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2018
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2017
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2016
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2015
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2014
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2013
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2012
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2011
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2009
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2008
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2007
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2006


 

Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu Usnesením č. 2/2006 z veřejné schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.2.2006 začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Kostelní Hlavno, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Kostelní Hlavno.
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena