Dnes je - svátek má  

 Historie obce Kostelní Hlavno

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Památky v obci
 
Chrám sv.Petra v okovech
Kostel sv. Petra v okovech
foto RNDr. Aleš Střecha                  

Chrám v obci zasvěcený sv. Petru v okovech se popové připomíná v r. 1339. Bylo to stavba gotická, přifařena byla všechna tři Hlavna. Po roku 1800 byl starobylý chrám zbořen, protože hrozil sesutím a vystaven chrám nynější, který byl 8. listopadu 1807 vysvěcen.

O zasvěcení kostela sv. Petru v okovech
Uvedené zasvěcení hlavenského kostela je svou ojedinělostí zcela mimořádné. Zasvěcení vychází z hagiografie o sv. Petrovi. Sv. Petr, původním jménem Šimon, byl původem rybář z Betsaidy. Stal se následovníkem Ježíše a nakonec jedním z dvanácti apoštolů. Ježíš ho později nazval Petrem, přirovnal ke „skále“, na které bude stát vybudovaná církev – „Petr“ znamená „skála“. V době, kdy král Herodes pronásledoval apoštoly a dal popravit sv. Jakuba Většího, byl zatčena a uvězněn i Petr. Když ve vězení spal, mezi dvěma vojáky, zjevil se mu anděl a vyvedl ho nikým nepozorován z vězení a ven z města. Umění toto téma vyobrazuje obvykle tak, že Petr je v cele spoután řetězy a dotekem ho probouzí anděl, zjevující se v zářivém světle. Vojáci v brnění spí. Tato událost je vykládána jako symbol osvobozené církve.

 
thn_P1030010[1].jpg thn_P1030013[1].jpg thn_P1030051[1].jpg

foto Ing. Eva Holečková, 2010


 
Památník padlým v 1. světové válce
   


historický snímek - archív. pí. Mráčkové

Památník padlým z r. 1923.
Dílo sochaře Emanuela Zentnera v Brandýse nad Labem. Stavební náklad 7000 Kč byl opatřen obecním zastupitelstvem a dary občanů za vedení starosty obce p. Josefa Jeřábka. Pomník byl odhalen 10. června 1923, slavnostní projev přednesl štábní kapitán legionář Otakar Vaněk z Prahy.
   


po provedené rekonstrukci pomníku v roce 2009
dotované Ministerstvem obrany

Ve středu 11.listopadu 2009 se konal v naší obci
SLAVNOSTNÍ AKT KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
u Pomníku padlých spoluobčanů v 1. světové válce.

(po provedené rekonstrukci pomníku dotované Ministerstvem obrany)

 

 
Výklenková kaplička při cestě na Hlavenec
 

Výklenková kaplička při cestě na Hlavenec

Výklenková kaplička při cestě na Hlavenec


 
 

 
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena