Dnes je - svátek má  

 Obecní úřad

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno
        - Honební společenstvo
 

Nakládání s odpady
 
 
Obecně závazné vyhlášky upravující nakládání s odpady v obci Kostelní Hlavno:
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 2/2007
o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 3/2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kostelní Hlavno

 
Umístění kontejnerů na tříděný odpad:
KONTEJNER PRO SBĚR ODĚVŮ, OBUVI, BYTOVÉHO TEXTILU A HRAČEK.
 
KOVOVÝ ODPAD A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Na sběrném místě (v ZES) jsou umístěny 2 kontejnery, které jsou označeny. Žádáme občany o třídění odpadu podle vyznačeného druhu: kovový odpad, velkoobjemový odpad (koberce, gauče …). Papír, dřevo a větve ukládejte na vyznačené místo.
 
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky, lednice, televize, monitory, pračky, myčky, sporáky, boilery, počítače, tiskárny, rádia, kopírky, telefonní přístroje, elektrické nářadí, pneumatiky bez disku již neukládejte na sběrné místo, bude 2x ročně odvážen svozovou firmou.
Občané dopraví nebezpečný odpad na stanoviště (před hospodu) až v den odvozu nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad jsou i elektrospotřebiče, které svozová firma odváží zdarma jen kompletní, nekompletní musí obec platit – televize a lednice á 350,- Kč/kus.
 
TŘÍDĚNÝ ODPAD
U památníku jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Někteří občané k těmto kontejnerům ukládají odpad, který patří do sběrného místa v ZES.
Příklad: okno – sklo do kontejneru na tříděný odpad, dřevěné části – na sběrné místo

 

 
Související odkazy

400,-Kč za osobu,
             která má v obci trvalý pobyt
500,-Kč za stavbu sloužící k rekreaci.
 

 
Obec Kostelní Hlavno je smluvním partnerem firem zajišťujících třídění, svoz a  likvidaci odpadů:


AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 - Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu


EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4 - Smlouva o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů


ASEKOL s.r.o., U pejřárny 97, 142 00 Praha 4 - Libuš - Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu


Box na odkládání drobného elektrozařízení obec nemá, box je umístěn v budově základní školy

 


 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena