Dnes je - svátek má  

 Obecní úřad

 
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Obecní úřad Kostelní Hlavno
 

Úřední hodiny Obecního úřadu Kostelní Hlavno

Pondělí 8.00 - 11.00 13,00 - 15,00
Středa 8.00 - 11.00 13,00 - 15,00
starostka        18,00 - 19,00          
místostarostka  18,00 - 19,00          
         Obecní úřad Kostelní Hlavno, 294 76  Kostelní Hlavno  č.p. 12

Telefon  326 971 082
Fax  326 971 082
E-mail  kostelnihlavno@tiscali.cz
Číslo účtu obce  7524181 / 0100 Komerční banka, a.s.
 00238112
DIČ  CZ 00238112
Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty
ID datové schránky   5w8b6is

 

Přehled volených orgánů a jejich personální obsazení :

Starostka obce:  Ing. Veronika Demešová
Místostarosta obce:  PaedDr. Josef Rigl
Místostarostka obce:  Ing. Eva Holečková
 

Výbory a komise pracující při OÚ a jejich personální obsazení:

Finanční výbor:  předsedkyně výboru Mgr. Nora Bartalová Kubicová
Kontrolní výbor:  předsedkyně výboru Bc. Libosvárová Simona
 
 
Referentka obecního úřadu  Dagmar Deverová
Kronikářka obce  Pánková Jana
 
 

Agendy úřadu Obecní úřad Kostelní Hlavno

Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

 

Správní úřady s působností pro obec Kostelní Hlavno:

Agentura pro zemědělství a venkov Praha
Celní ředitelství Praha
Celní úřad Mělník
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
Drážní úřad
Finanční ředitelství v Praze
Finanční úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Praha-východ
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Praha-východ
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad Středočeského kraje
Městský úřad Benátky nad Jizerou
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav
OSSZ Praha-východ
Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Nymburk
Pozemkový úřad Praha-východ
Statutární město Kladno - Odbor správní
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Úřad městyse Zápy
Úřad práce Praha-východ - Kontaktní místo státní sociální podpory Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Úřad práce Praha-východ - Kontaktní místo státní sociální podpory Praha
Úřad práce Praha-východ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
Vzhledem k tomu, že zpracovatel portálu státní správy „ www.statnisprava.cz „ varuje níže uvedeným textem **, veškeré kontakty a údaje na správní úřady s působností pro obec Kostelní Hlavno si vyhledáte na www.statnisprava.cz sami. Omlouváme se.

** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.
 
Formuláře na internetu FORM.CZ

 
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena