Dnes je - svátek má  

 Obecní úřad

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno
 

Místní poplatky obce Kostelní Hlavno
 
27.3.2017
CENA VODNÉHO, STOČNÉHO NA ROK 2017

Kanalizace
Cena stočného na rok 2017 je 40,85 Kč m3 včetně DPH.
Cena na osobu na rok 2017 je 1429,75 Kč.
(Dle vyhlášky MZe stanoveno směrné číslo 35 – tzn. spotřeba 35m3/os./rok.)
Vyúčtování za 1. pololetí 2017 bude provedeno v červenci 2017.

Vodovod

Cena 1 m3 vody na rok 2017 je 45,00 Kč.
Minimální odběr za 1 rok je 15 m3.
Vyúčtování za 1. pololetí 2017 bude provedeno v červenci 2017.
 

14.2.2017
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2017

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
500,--Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt
500,--Kč za osobu cizince, která má v obci trvalý pobyt, přechodný pobyt delší než
90 dnů nebo v obci pobývá přechodně po dobu delší 3 měsíců
600,-- Kč za stavbu sloužící k rekreaci
POPLATEK ZE PSŮ

50,-- Kč za každého psa staršího 3.měsíců
Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2017 na Obecním úřadě Kostelní Hlavno.
 
 
 

 
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena