Dnes je - svátek má  

 Fotogalerie

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Fotogalerie ze života obce - ARCHIV 2007 - 2010
 

◄◄◄ zpět na aktuální fotogalerii

Mikulášská besídka 4.12.2010
thn00005.jpg Podzimní výsadba stromů - fotogalerie z akce
V sobotu 13. listopadu 2010 jsme vysadili ve spolupráci s Hlavencem stromořadí podél polní cesty Ke Skorkovu (vede od družstva pod hájenku). Na osázení polní cesty byl získán grant 20 tisíc korun od Nadace Partnerství, z Programu Malé Granty - Strom života. Podél cesty jsme vysadili celkem 90 dubů letních a na hranicích katastrů, kde si starostové padli do náruče, byly vysazeny dvě lípy srdčité. Měli jsme velkou radost, že se sešlo hodně „sazečů“ a práce nám šla pěkně od ruky.
thn00005.jpg Fotografie z akce "MALÉ VINOBRANÍ"
V sobotu 9. října 2010 se konalo v naší obci na sále na fotbalovém hřišti malé vinobraní. Dospělí ochutnávali bílý a červený burčák a děti si mezitím mohly vyrobit z lýka podzimní strašidýlko. Pozvání přijali nejen zástupci okolních vesnic, ale i zastupitelé Brandýsa nad Labem. Příznivci fotbalu zůstali na odpolední utkání místního mužstva a sobota byla ukončena zábavou, kterou večer pořádali hasiči Kostelního Hlavna. První ročník našeho malého vinobraní se prostě vydařil.
thn_DSCN3164.jpg 3. ročník Memoriálu Josefa Matuny
thn_foto_4.jpg Malí hlavnováci soutěží na mistrovstvích ČR
thn_dscn2638.jpg COUNTRY DEN
V sobotu  12. června  2010 uspořádala obec Kostelní Hlavno  společně s majiteli Ranche Kostelní Hlavno  country odpoledne pro děti, které pokračovalo country zábavou.
thn_0028.jpg Čarodějnice 2010
Velikonoční řehtání 2010
V obci Kostelní Hlavno se stále dodržuje tradice velikonočního řehtání. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek odlétly zvony do Říma, a tak je nahradili kluci se svými řehtačkami.
thn_P1020884[1].jpg  Vánoční setkání 2009
V sobotu 19.12.2009 se konalo v naší obci již tradiční Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech. Setkání zahájil starosta obce a požádal o sváteční slovo faráře Grigielu z farnosti Benátky nad Jizerou. Děti z místní základní a mateřské školy si pod vedením svých učitelek připravily koledy a vánoční písně. Sourozenci Formánkovi z naší obce, kteří navštěvují hudební gymnázium Jana Nerudy v Praze, zahráli a zazpívali vánoční písně.
Letošní setkání jsme rozšířili o tradici „ Betlémského světla“  .......
thn_P1020836[1].jpg Mikulášská zábava 2009
 
Ve středu 11.listopadu 2009 se konal v naší obci
SLAVNOSTNÍ AKT KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ u Pomníku padlých spoluobčanů v 1. světové válce.
(po provedené rekonstrukci dotované Ministerstvem obrany ČR)
COUNTRY DEN
V pátek 2. října 2009 se konalo na Ranchi Kostelní Hlavno country odpoledne pro děti, které pokračovalo country večerem. Odpoledne se mohly děti svést na koních, prohlédnout si stáje a zasoutěžit si. Večer zpříjemnila zpěvem hudební skupina Přehmat.
Občerstvení a tombolu zajistili majitelé Ranche. Děti i dospělí se dobře bavili a tak doufáme, že se podobná akce bude opakovat.
 
Návštěva RANCHE
1. května 2009 jsme přijali pozvání na RANCH v Kostelním Hlavně. Prohlédli jsme si koně a nejen děti, ale i dospělí využili příležitost svést se na koni a vyzkoušet si házení lasa.
Pálení čarodějnic 2009
Ve čtvrtek 30. dubna 2009 se konalo nad skálou tradiční pálení čarodějnic. Vatru postavili naši hasiči. Pro děti byly připraveny soutěže, vybíraly se tři nejhezčí čarodějnice a opékaly se špekáčky. O občerstvení se starali místní hasiči, kteří vykonávali i požární dozor.'
thn_0003[1].jpg Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech
V sobotu 20. prosince 2008 se již  tradičně konalo  vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech. Děti z místní základní a mateřské školy zazpívaly vánoční písně a koledy a  sourozenci Formánkovi zahráli na kytaru a zazpívaly vánoční písně. Před  kostelem se podával čaj a svařené víno a ochutnávalo se vánoční cukroví a vánočka. Stejně jako v minulých letech se akce zdařila, jen deštivé počasí  letos akci  trochu dříve ukončilo .
thn_0023[1].jpg
Divadelní představení pro děti
12. prosince 2008  zahrálo divadlo Krab  pro děti představeni s názvem Vánoční příběh. Představení se velice líbilo ne jenom dětem, ale i jejich rodičům a prarodičům. Navodilo u nás příjemnou předvánoční atmosféru.
Děti před představením vyrobily za pomoci rodičů vánoční ozdoby z papíru, kůry a sušených pomerančů. Tyto ozdoby byly použity na výzdobu  stromečků na vánoční setkání v místním kostele.

 

thn_DSCN1353.jpg Mikulášská nadílka
V sobotu 29. listopadu 2008 se konala na sále na fotbalovém hřišti mikulášská nadílka . Čekání na nadílku si děti zkrátily soutěžemi. Zahrály si na popelku, třídily hrách od čočky, přenášely na lžíci ořechy. modelovaly hada, rozplétaly provazové bludiště.  A potom už přišel mikuláš s  andělem  a čertem. Děti zazpívaly písničky nebo přednesly básničky a dostaly  balíček. Akce se podařila a doufáme, že se za rok sejdeme v tak hojném počtu jako letos.
thn_015.jpg 1. ročník Memoriálu Josefa Matuny
Sbor dobrovolných hasičů Kostelního Hlavna uspořádal 6. září 2008 1. ročník Memoriálu Josefa Matuny. Jeho jméno je nerozlučně spojeno s místním sborem dobrovolných hasičů. Žádná akce se neobešla bez jeho přispění. Věnoval sboru mnoho energie , práce a zájmu. To všechno připomněl starosta obce na zahájení memoriálu. Zúčastnili se družstva hasičů Kostelního Hlavna, Sudova Hlavna, Skorkova, Kochánek, Hlavence a Tuřic. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích - muži, ženy, mladší žáci a starší žáci. Velký úspěch slavili hasiči ze sousedního Hlavence, kteří vyhráli v kategorii muži i ženy. Všichni se dobře pobavili i počasí se vydařilo. Veliký dík hasičům za jejich dobrý nápad uspořádat takovou akci. Sejdeme se znovu za rok.
Vítání občánků
V sobotu 14. června 2008 se v areálu TJ na hřišti konalo vítání nových občánků Kostelního Hlavna. Bylo přivítáno pět občánků, tři holčičky a dva chlapci - Duvaková Vanesa, Junková Vanessa, Schwoiserová Stella, Sojka Adam, Pospíšil Jiří Martin.
(děti narozené od 15.05.2007 do 20.06.2008)
 
Pálení čarodějnic 2008
Velikonoce 2008
Masopust 2008
5. 2. 2008 proběhl na naší škole masopust.
Děti MŠ a žáci ZŠ se již po čtvrté vydali do masopustního průvodu. Od školy jsme za zvuku hudebních nástrojů a odříkávání masopustních říkadel šli k obecnímu úřadu v Kostelním Hlavně, kde pro děti bylo připraveno sladké občerstvení . Odsud jsme postupovali jednotlivými ulicemi obce. Z Kostelního Hlavna jsme přešli do Sudova Hlavna, kde jsme již tradičně byli pohoštěni obyvateli Kožešnické ulice. Posilnění a zahřátí jsme prošli celým Sudovým Hlavnem až k obecnímu úřadu, kde děti dostaly od paní starostky tradiční masopustní šišky .

 
 22.12.2007 Vánoční setkání
V sobotu 22.prosince 2007 se uskutečnilo Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech. Program zahájil starosta obce s přáním hezkého prožití vánočních svátků všem občanům.
Vánoční koncert s varhanním doprovodem v podání Miroslava Sekery předneslo trio za účasti členů Státní opery Praha. Zazněly zde árie z českých a světových oper. Dále následovalo vystoupení žáků základní a mateřské školy z Kostelního Hlavna s doprovodem paní Boháčové, kteří zazpívali vánoční koledy. Setkání v kostele ukončil promluvou farář P. Jaroslav Lízner. Občané si po skončení akce v kostele mohli popovídat a popřát si krásné svátky při čaji a svařeném víně, které se podávalo před kostelem. Akce byla úspěšná. Už dnes je jasné, že se za rok opět v době předvánoční sejdeme.
200. výročí vysvěcení nově postaveného kostela Sv. Petra v okovech - 8. listopadu 2007. 200. výročí vysvěcení nově postaveného kostela Sv. Petra v okovech
 - 8. listopadu 2007.
Chrám v obci, zasvěcený sv. Petru v okovech se poprvé připomíná v r. 1339. Byla to stavba gotická, přifařena byla všechna 3 Hlavna. Po roku 1800 byl starobylý chrám zbořen, protože hrozil sesutím a vystaven chrám nynější.8. listopadu 1807 byl vysvěcen nově postavený kostel sv. Petra v okovech.
Tohoto výročí vzpomeneme v neděli 23. prosince při vánočním setkání.
1.12.2007 Mikulášská nadílka

22.9. 2007 Vítání nových občánků
P. Pánková - Vítání nových občánků, kteří se narodili do konce června 2007, se uskutečnilo dne 22. září 2007 v odpoledních hodinách v areálu TJ na hřišti.
Bylo přivítáno 7 občánků - 6 holčiček a 1 chlapec.Přivítání proběhlo ve velmi pěkné atmosféře a příjemném prostředí. Další vítání nových občánků proběhne na jaře příštího roku.
◄◄◄ zpět na aktuální fotogalerii

 

thn00003.jpg

RANCH KOSTELNÍ HLAVNO - Prezentace 2011

 

thn00006.jpg

Turnaj na MČR „Poháru nadějí“
pro žactvo v Novém Boru

 

thn_foto_1.jpg

Malí hlavnováci soutěží
na mistrovstvích ČR

 
Pavlína Pokorná  - plavání
David Rigl. Patrik Rigl,
Radim Holeček - karate
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena