Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.5.2014
celá obec Kostelní Hlavno od 7,30 do 15,00 hodin
 
Fotogalerie:
Březnový karneval pro děti pořádáný OÚ Kostelní Hlavno
 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 17. 5. 2014
Kostelní Hlavno, sběrné místo 10,30 - 11,00 hodin,
 
SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV - SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční :
Pondělí 28.4.2014 8 - 11 hod. 13 - 15 hod.
Středa 30.4.2014 8 - 11 hod. 13 - 15 hod. 18 - 19 hod.
další termín po dohodě (326 971 082, 326 971 240) na Obecním úřadu v Kostelním Hlavně
 
28.2.2014
MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2014

Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 1/2012
Poplatek ze psa
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 2/2012

 
19.2.2014
Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno oznamuje, že se
ve dnech 24. – 25. 03. 2014 koná ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od 12:30 do 15:00 hodin


Přinést s sebou:
• vyplněnou žádost o přijetí
• potvrzení od lékaře
• rodný list dítěte
• platný občanský průkaz /u cizinců pas/
• veškeré potřebné dokumenty lze stáhnout na www.zskostelnihlavno.cz

Informace pro rodiče MŠ - zápis 2014.doc
Pozvánka k zápisu 2014.doc
Přihláška 2014.doc
Kritéria pro přijetí do MŠ 2014.doc

 
21.1.2014
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 29. ledna 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
10.1.2014
MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2014
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 1/2012

Poplatek ze psa
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 2/2012

 
10.1.2014
MIKROPODNIKY (do 10 zaměstnanců) v obcích do 2.000 obyvatel

Dotace z fondů Evropské unie v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 pro podnikatele, právnické a fyzické osoby - na rok 2014
 
9.1.2014
FOTOGALERIE
Kostelní Hlavno novoroční ohňostroj
30.12.2013
FOTOGALERIE
Rozsvěcení vánočního stromku, které se konalo 1.12.2013
Mikulášská nadílka
28.12.2013
Obec Kostelní Hlavno informuje občany o možnosti zhlédnout
novoroční  ohňostroj,
který bude odpálen  1.1.2014  v 00,15 hod. u rozhledny
 
21.12.2013
Zápis do 1. ročníku ZŠ Kostelní Hlavno pro školní rok 2014/2015
Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno  oznamuje, že se dne 23. 1. 2014 koná v budově školy
od 13:30 do 18:00 hodin zápis do 1. ročníku. Přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Školu lze navštívit po telefonické domluvě – tel. 326971065; 734575374.

21.12.2013
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ a MŠ, který se koná dne 9. 1.2014
V ZŠ od 7:40 do 12:20 hod., v MŠ od 8:40 do 13:30 hod./ v MŠ budou připraveny přihlášky potřebné k zápisu do MŠ/
Zájemce o náslech ve vyučování žádám o příchod alespoň 5 minut před začátkem vyučování.

21.12.2013
FOTOGALERIE
Zpívání v kostele - vánoční setkání, 21.12.2013

 
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 18. prosince 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
Občanské sdružení Diakonie Broumov  VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční :
Středa 27.11. 2013 8 - 11 hod. 13 - 15 hod. 18 - 19 hod., Pátek 29.11.2013 8 - 11 hod.
další termín po dohodě (326 971 082, 326 971 240) na Obecním úřadu v Kostelním Hlavně

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Uzavření pracoviště dopravně správních agend ve středu 13.11.2013
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude ve středu 13. listopadu 2013 pro veřejnost uzavřeno pracoviště zdejšího městského úřadu ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí.

 
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 13. listopadu 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru 23.11.2013
Sobota 23. 11. 2013, stanoviště Před hostincem v Kostelním Hlavně od 10:30 – 11:00 hodin.
 
10.10.2013
DRAKIÁDA v sobotu 19. října od 14.00 hodin u rozhledny
3.10.2013
Fotogalerie
Chrám sv. Petra v okovech, 8.9.2013
6. ročník Memoriálu Josefa Matuny, 14.9.2013
3.10.2013
Havárie kanalizace ve Staré Boleslavi - informace o dopravě
Ve středu 2. října došlo k uzavření náměstí Svatého Václava ve Staré Boleslavi pro veškerou dopravu. Důvodem je havarijní oprava propadlé kanalizace. Proto od zahájení denního provozu v pátek 4.října začnou platit výlukové jízdní řády. Pro pěší a cyklisty je průchod okolo místa uzávěry umožněn.
Linky 375, 406, 407, 419, 420 a 603 pojedou odklonem z náměstí v Brandýse přes zastávky „U soudu“, „pekárny“, Na Panském“ a „sídliště“ na autobusové stanoviště ve Staré Boleslavi, kde budou ukončeny. Pro tyto linky budou zrušeny zastávky „most“ a „U brány“.
Linky 406, 407, 419 a 420 budou mít upraven jízdní řád tak, aby navazovali na linky 375 a 379, přičemž ranní školní spoje budou uspíšeny tak, aby děti stíhali začátek vyučování ve školách v Brandýse nad Labem.
Předpokládaná délka úplné uzavírky je cca 3 týdny.


Jízdní řády všech linek ke stažení v příloze ZIP
 
24.9.2013
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 2. října 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
5.9.2013
OZNÁMENÍ
PRACOVNÍK ČEZ BUDE PROVÁDĚT
ve STŘEDU 11. ZÁŘÍ 2013 a ve ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ 2013 ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
MÁTE-LI ELEKTROMĚR UMÍSTĚN NA MÍSTĚ NEPŘÍSTUPNÉM Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, ZAPIŠTE STAV ELEKTROMĚRU A UMÍSTĚTE INFORMACI NA VIDITELNÉM MÍSTĚ Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 
4.9.2013
P o z v á n k a
na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 11. září 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. h

 
2.9.2013
Kotlíková dotace - Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů:

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/kotlikova_dotace/
Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2013 v 9 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy na internetových stránkách Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/) a Státního fondu životního prostředí (http://www.sfzp.cz/).

Žádosti o dotaci se budou podávat osobně v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášení výzvy v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podacím místě pro příjem žádostí, kterým bude Krajský úřad Středočeského kraje, vchod B z ulice Zborovská, adresa Zborovská 11, Praha 5. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno na 31. října 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč, a to 20 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje a 20 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.
23.8.2013
Kominictví Marek bude v sobotu 31. 8. 2013 provádět kontroly komínů, na požádání i čištění
zajištění kontroly a čištění komínů prostřednictvím OÚ
cena kontroly komínu 400,--Kč
čištění komínu 300,--Kč.
6.8.2013
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 14. srpna 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Fotogalerie
Dětský den 2013
10.6.2013
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 19. června 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
10.6.2013
Oznámení - registr řidičů
Oznámení o uzavření pracoviště registru řidičů na detašovaném pracovišti v Praze v období 19.8. – 30.8.2013.
31.5.2013
OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinná vakcinace psů proti vzteklině bude provedena tuto sobotu 1.6.2013 v době od 9,45 - 10,45 hodin.
Cena vakcinace je 90 Kč, MVDr. Čížková, tel. 721 250 501
28.5.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 13.6.2013
v době od 7,30 do 14,00 hodin část obce od kostela směr Sudovo Hlavno.
27.5.2013
Pozvánka na
ZVĚŘINOVÉ HODY 15. a 16. června 2013
v hospodě U Nápravníků v Kostelním Hlavně, vše za 40,- Kč
23.5.2013
Průzkum kotlíkové dotace KÚSK
Anketa Krajského úřadu Středočeského kraje týkající se výměny starého kotle na tuhá paliva za nový nízkoemisní kotel.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
14.5.2013
Pozvánka na přátelské setkání bývalých hráčů Kostelního Hlavna u příležitosti 50 let znovuobnovení klubu.
Setkání se uskuteční 8. června 2013 ve 14,30 hodin na hřišti v Kostelním Hlavně.
 
10.5.2013
Fotogalerie:

Pálení čaroděnic, 30.4.2013
Občanská vybavenost v obci, foto Ing Eva Holečková, duben 2013
Ordinace praktického lékaře v Kostelním Hlavně
Nové dětské hřiště v Kostelním Hlavně
Obecní knihovna v Kostelním Hlavně
Hřbitov v Kostelním Hlavně
26.4.2013
Obec Kostelní Hlavno srdečně zve všechny na
PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které se bude konat 30.dubna 2013 od 19.00 hod na obvyklém místě nad skálou.
Přijďte s námi strávit příjemný večer. Převlečené čarodějnice obdrží dárek
Občerstvení zajištěno. Přineste si držáky na opékání špekáčků. Děti špekáček zdarma
23.4.2013
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru
Obec Kostelní Hlavno Den a datum sobota 18.5.2013
stanoviště čas Před hostincem 10:30 – 11:00
23.4.2013
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov
Sbírka se uskuteční :
Středa 15.5.2013 8 - 11 hod. 13 - 15 hod. 18 - 19 hod.
Pátek 17.5.2013 8 - 11 hod. 13 - 14 hod.
další termín po dohodě (326 971 082, 326 971 240) na Obecním úřadu v Kostelním Hlavně
22.4.2013
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO
 POŘÁDÁ VE DNECH 26.4.- 3.5.2013 SBĚROVOU AKCI
 ODVOZ ROZTŘÍDĚNÉHO, SVÁZANÉHO SBĚRU (NOVINY, ČASOPISY, KARTONY) A PLASTOVÝCH VÍČEK 03.05.2013 v 9:30 HOD.
16.4.2013
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
15.4.2013
RANCH KOSTELNÍ HLAVNO
Vás zve na letošní první závody v Mistrovství ČR pod W1 Rodeo Corral 4. května v Radotíně.
15.4.2013
SPOLKY
Výroční členská schůze oddílu kopané TJ Kostelní Hlavno 17. března 2013
Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení „Hubert“ Hlavno 9.března.2013
4.4.2013
Fotogalerie
Velikonoční zpívání v kostele svatého Petra v okovech v Kostelním Hlavně, 31.3.2013
2.4.2013
!!UPOZORNĚNÍ!!
Z DŮVODU ZMĚNY PROVOZOVATELE CENTRÁLNÍHO REGISTRU VOZIDEL BUDE VE DNECH 2.4.2013 -3.4.2013 NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH REGISTRU VOZIDEL V ČR USKUTEČNĚNA ODSTÁVKA SYSTÉMU. !
26.3.2013
Fotogalerie z dětského maškarního karnevalu, který se konal 9.3.2013.
21.3.2013
Pozvánka na VELIKONOČNÍ ZPRÍVÁNÍ
V neděli 31. března od 14,00 hodin v kostele svatého Petra v okovech v Kostelním Hlavně
5.3.2013
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 13. března 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
27.2.2013
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2013

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
sazba poplatku:
500,--Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt
500,--Kč za osobu cizince, která má v obci trvalý pobyt, přechodný pobyt delší než
90 dnů nebo v obci pobývá přechodně po dobu delší 3 měsíců
600,-- Kč za stavbu sloužící k rekreaci
POPLATEK ZE PSŮ
sazba poplatku: 50,-- Kč za každého psa staršího 3.měsíců
Poplatky jsou splatné do 31.3.2013 na OÚ.
 
21.2.2013
DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 9. března 2013 od 14,00 hodin na sále na hřišti.
8.2.2013
Novinky ve správě daně z nemovitostí od 1.1.2013
 
6.2.2013
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO POŘÁDÁ
 DNE 12. 02. 2013 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
 Průvod vyjde od školy v 8.00 hod., projde vesnicí Kostelní Hlavno a poté i vesnicí Sudovo Hlavno.
 
4.2.2013
Valná hromada SDH Kostelní Hlavno 11.1.2013

Zpráva o činnosti za rok 2012
Návrh činnosti na rok 2013

 
4.2.2013
Valná hromada Sdružení Ranch Kostelní Hlavno 15.12.2012

 
24.1.2013
Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech
V sobotu 22.12.2012 se konalo v naší obci již tradiční Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech.
Děti z místní základní a mateřské školy si pod vedením svých učitelek připravily koledy a vánoční písně.

Mikulášská nadílka
V sobotu 8.12.2012 se konala na sále na hřišti Mikulášská nadílka. Pro děti jsme připravili spoustu soutěží, aby si zkrátily čekání na Mikuláše, čerta a anděla.
14.1.2013
II. kolo volby prezidenta České republiky se  konaná ve dnech 25. a 26. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

 
2.1.2013
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 9. ledna 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
17.12.2012
Vánoční setkání

v sobotu 22.12.2012 ve 14,30 hodin v kostele sv. Petra v okovech
17.12.2012
Zápis do ZŠ
Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno oznamuje,
že se dne 24. 01. 2013 koná v budově školy od 13:30 do 18:00 hodin zápis do 1. ročníku.
Přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápis do MŠ
Řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy
18.03.2013 v době od 12.30 do 15.00 hodin. K zápisu předložíte rodný list dítěte.

Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2013/2014
Kritéria pro přijetí do mateřské školy na školní rok 2013/2014
Přihláška do mateřské školy na školní rok 2013/2014

14.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 2/2012
o místním poplatku ze psů
14.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Kostelní Hlavno č. 1/2012
13.12.2012
Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Kostelní Hlavno 10. ledna 2013
ZŠ od 7,40 do 12,20 hodin
MŠ od 8,40 do 13,30 hodin, budou připraveny přihlášky a evidenční listy potřebné k zápisu do MŠ
03.12.2012
Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

Příloha
29.11.2012
Mikulášská zábava pro děti
v sobotu 8.12.2012 ve 13,00 hodin v sále na hřišti
Balíčky objednávejte v prodejně u paní Dědinové do 5.12.2012
26.11.2012
Rozsvěcení vánočního stromu
v sobotu 1.12.2012 v 16,00 hodin u kostela
Přineste si s sebou jablíčka nebo mrkev, po rozsvícení vánočního stromu půjdeme nakrmit na Ranch koně.
26.11.2012
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 5. prosince 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
16.11.2012
Občanské sdružení Diakonie Broumov  VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční :
Středa 28.11.2012 8 - 11 hod. 13 - 15 hod. 18 - 19 hod.
Čtvrtek 29.11.2012 8 - 11 hod. 13 - 15 hod.
další termín po dohodě (326 971 082, 326 971 240) na Obecním úřadu v Kostelním Hlavně

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
 
16.11.2012
UPOZORNĚNÍ

Dne 31.12.2012 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště EVIDENCE ŘIDIČŮ a REGISTRU VOZIDEL
Uzavřena budou obě pracoviště oddělení dopravně správních agend (v Praze i ve Staré Boleslavi).
 
13.11.2012
CECEMÍNSKO CUP 2012, Konětopy v sobotu 24. listopadu

Obec Konětopy pořádá 5. ročník tradičního turnaje ve stolním tenise v sále obecní hospody.
Turnaj bude probíhat jako soutěž dvojic. Dvojice by měla mít bydliště ve stejné obci.
Přihlášky zasílejte do 18.11.2012 na email: jiri.miksovsky@klikni.cz 
nebo na telefon 602 372 079.
 
7.11.2012
UPOZORNĚNÍ - DOČASNÁ ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU PID
z důvodu opravy železničního přejezdu u obce Lhota dojde
od zahájení provozu dne 8. listopadu 2012 (čtvrtek) do ukončení provozu dne 14. listopadu 2012 (středa)
ke změně trasy a jízdního řádu linky PID 419. Spoje jedoucí přes Lhotu budou mezi zastávkami „Borek, rozc.“ a „Dřísy“ odkloněny přes zastávku „Dřísy, žel. st.“
S ohledem na delší trasu dojde k úpravě jízdního řádu i u vybraných spojů linky 420.
 
7.11.2012
Fotogalerie - Vítání občánků
V sobotu 6.října 2012 se konalo vítání nových občánků Kostelního Hlavna.
V letošním roce jsme přivítali pět nových občánků, samé chlapce.
Byli přivítáni: Schachl Jaroslav, Bartal Hugo, Jehlička Tomáš, Schwoiser Samuel, Kárník Mirek.
(děti narozené od 24.5.2011 do 10.7. 2012)
 
26.10.2012
OBECNÍ ÚŘAD OBJEDNAL OPRAVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ŽÁDÁME OBČANY O NAHLÁŠENÍ NESVÍTÍCÍCH NEBO BLIKAJÍCÍCH SVĚTEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA OÚ
(OZNÁMENÍ MŮŽETE VHODIT DO SCHRÁNKY NA DVEŘÍCH OÚ)
 
18.10.2012
Pozvánka na HASIČSKOU ZÁBAVU

20.10.2012 od 20,00 hodin v sále na hřišti.
15.10.2012
Pozvánka  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 24. října 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
11.10.2012
Profi – Kominictví bude v sobotu 20. 10. 2012  provádět kontroly komínů, na požádání i čištění
cena kontroly komínu 500,--Kč, čištění komínu 350,--Kč,
při zajištění kontroly a čištění komínů prostřednictvím OÚ cena kontroly komínu 400,--Kč,  čištění komínu 300,--Kč.
Požadavky na kontroly a čistění komínů nahlaste na OÚ.
11.10.2012
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

Kostelní Hlavno sobota 10.11.2012 stanoviště Před hostincem  čas 10:00 – 10:30 hodin.
17.9.2012
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 26. září 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
17.9.2012
Fotogalerie z  Hlavnovských slavností 960 let založení obce
Oslavy Obce 960 let
Oslavy Obce 960 let - škola , kostel
Oslavy Obce 960 let - hasičská soutěž
Oslavy Obce 960 let - rodeo
Oslavy Obce 960 let - fotbalové utkání, sokol
 
10.9.2012
PRACOVNÍK ČEZ BUDE PROVÁDĚT
v ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ 201 a ve STŘEDU 12. ZÁŘÍ 2012 ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
MÁTE-LI LEKTROMĚR UMÍSTĚN NA MÍSTĚ NEPŘÍSTUPNÉM Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, ZAPIŠTE STAV ELEKTROMĚRU A UMÍSTĚTE INFORMACI NA VIDITELNÉM MÍSTĚ Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
3.9.2012
Obec Kostelní Hlavno zve na Hlavnovské slavnosti 960 let první písemné zprávy o obci 7. - 9. září 2012 všechny rodáky obce.
12.8.2012
FOTOGALERIE
Dětský den na Ranchi 2.6.2012
19.7.2012
POZVÁNKA NA POUŤOVOU ZÁBAVU
v sobotu 4. srpna ve 20,00 hodin sál na hřišti v Kostelním Hlavně
 
19.7.2012
Nové webové stránky oddílu fotbalu TJ ZD Kostelního Hlavna:
http://www.kostelnihlavno.estranky.cz
 
10.7.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 25.7.2012 od 8,00 do 15,00 hodin.

 
6.6.2012
!!UPOZORNĚNÍ!!

Z DŮVODU PŘECHODU NA NOVÝ CENTRÁLNÍ REGISTR VOZIDEL BUDE VE DNECH 1.7.2012 -8.7.2012 NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH REGISTRU VOZIDEL V ČR USKUTEČNĚNA ODSTÁVKA SYSTÉMU. Z VÝŠE UVEDENÉHO DŮVODU BUDOU V TĚCHTO DNECH OBĚ PRACOVIŠTĚ REGISTRU VOZIDEL MĚSTSKÉHO ÚŘADU BRANDÝS N/L. – STARÁ BOLESLAV UZAVŘENA!!!
DLE SDĚLENÍ MDČR BY SYSTÉM MĚL BÝT SPUŠTĚN DNE 9.7.2012.
 
26.5.2012
Pozvánka na 4. ročník COUNTRY BÁLU a DĚTSKÝ DEN, pořádáný na ranči Kostelní Hlavno dne 2.6.2012.
K zábavě hraje již osvědčená kapela NEW BANJO TRIO
Občerstvení a tombola zajištěny
Dětský den s programem ve 14:00 hodin
Country bál a hudba od 19:30 hodin
Vstupné 60,-- Kč.
 
28.5.2012
FOTOGALERIE

Memoriál Jana Hlaváčka v Sudově Hlavně, 12.5.2012
V sobotu 19.5.2012 uspořádal SDH Kostelní  Hlavno  dětské rybářské závody
 
16.5.2012
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY (na splávek) v sobotu 19.5.2012 v Kostelním Hlavně na koupališti
od 7:30 hod. do 12:00 hod. Startovné: 50,- pro děti (7:30 – 12:00 hod.)
Od 12:00 hod. možnost volného rybolovu.  100,- volný rybolov (od 12:00 hod.)
Občerstvení zajištěno. Možnost přespání dětí s rodiči ve velkém stanu.

Pořádá: SDH KOSTELNÍ HLAVNO
 
16.5.2012
Povinná vakcinace psů proti vzteklině bude provedena tuto sobotu 19.5.2012 od 10. do 11. hodin.
Cena vakcinace je 90,- Kč.
MVDr. Čížková 721250501

 
15.5.2012
FOTOGALERIE
Čarodějnice 2012
15.5.2012
UPOZORNĚNÍ
Sdělení oddělení dopravně správních agend o uzavření jejich pracoviště v Praze 1, Biskupská 7 v některých dnech v červenci a srpnu letošního roku.

 
14.5.2012
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 23. května 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
11.5.2012
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO:
 Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2012/2013

 
10.5.2012
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru
sobota 12.5.2012 v době 10,30 - 11,00 hodin, stanoviště před hostince v Kostelním Hlavně
 
10.5.2012
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Středa 6.6.2012 8 - 11 hod. 13 - 15 hod. 18 - 19 hod.
Čtvrtek 7.6.2012 8 - 11 hod. 13 - 15 hod.
další termín po dohodě (326 971 082, 326 971 240) na Obecním úřadu v Kostelním Hlavně
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Pořádá Občanské sdružení Diakonie Broumov
 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obec Kostelní Hlavno srdečně zve všechny na TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které se bude konat 30.dubna 2012 od 19.00 hod na obvyklém místě nad skálou
Přijďte s námi strávit příjemný večer, Převlečené čarodějnice obdrží dárek
Občerstvení : špekáček 10,- Kč, pivo 20,- Kč, limo 5,- Kč, Děti špekáček zdarma
 
¨15.4.2012
V neděli 8.4.2012 se konalo v kostele sv. Petra v okovech Velikonoční zpívání.
Setkání zahájil starosta obce, přivítal přítomné a popřál krásné velikonoce. Děti z místní mateřské školy zazpívaly pod vedením svých učitelek jarní písničky. Následovala vystoupení dětí z naší obce. Lukáš Svoboda zahrál na housle, Marek Holeček na klávesy, Barbora Lišková zahrála na příčnou flétnu, Martin Cirkovský na klávesy a Alenka Čurdová na akordeon. Děkujeme dětem za jejich krásná vystoupení.
 

4.4.2012
Cirkus BIMBO Vás zve na cirkusové vystoupení, které se koná ve čtvrtek 5.dubna 2012 od 17,00 hodin na sále hostince v Kostelním Hlavně. Délka programu cca 1 hodina. Vystoupí žoldnéři, akrobaté, kovboj show, celým programem Vás bude bavit klaun Bimbo. Vstupné dospělí 70,-Kč, děti 40,-Kč. V prodeji bude popcorn a cukrová vata.
 

3.4.2012
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
,
která se koná dne 11. dubna 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
31.3.2012
VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ v neděli 8.4.2012
Srdečně Vás zveme na „VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ“ do kostela svatého Petra v okovech v neděli 8.4.2012 od 13:00 hod. Vystoupí : děti z mateřské školky,  Lukáš Svoboda - housle, Marek Holeček - klávesy, Bára Lišková - příčná flétna, Martin Cirkovský - klávesy, Alenka Čurdová – harmonika
Ve stánku před kostelem na Vás bude čekat drobné občerstvení. Můžete přinést ochutnat Vaší velikonoční pochoutku.
Těšíme se na hojnou účast

V  pátek 13. ledna 2012 se konala výroční valná hromada DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOSTELNÍ HLAVNO.
Zpráva o činnosti SDH Kostelní Hlavno za rok 2011

Návrh činnosti na rok 2012
31.3.2012
VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ v neděli 8.4.2012
Srdečně Vás zveme na „VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ“ do kostela svatého Petra v okovech v neděli 8.4.2012 od 13:00 hod. Vystoupí : děti z mateřské školky,  Lukáš Svoboda - housle, Marek Holeček - klávesy, Bára Lišková - příčná flétna, Martin Cirkovský - klávesy, Alenka Čurdová – harmonika
Ve stánku před kostelem na Vás bude čekat drobné občerstvení. Můžete přinést ochutnat Vaší velikonoční pochoutku.
Těšíme se na hojnou účast
8.3.2012
Zápis do mateřské školy na školní rok 2012/2013
Výdej přihlášek:
Přihlášku si rodiče mohou stáhnout na internetové adrese www.zskostelnihlavno.cz nebo
vyzvednout přímo v mateřské škole v termínu od 26. 3.2012 do 30.3.2012 v době od 13.00 do 16.00 hodin.
Sběr přihlášek:
Řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy
ve dnech 16. a 17. 4. 2012 v době od 12.30 do 15.00 hodin.

1. Pozvánka na týden otevřených dveří do MŠ Kostelní Hlavno
2. Kritéria pro přijetí do MŠ
3. Informace pro rodiče
4. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + potvrzení pro lékaře + prohlášení zák. zástupců.
 
28.2.2012
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 7. března 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
3.1.2012
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD VE ČTVRTEK 26. 1. 2011
Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno oznamuje,
že se dne 26. 01. 2012 koná v budově školy od 14:00 do 17:30 hodin zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013.
Přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Nabízíme: rodinné prostředí, výuku podle Školního vzdělávacího programu „Naše škola“,individuální přístup k dětem s poruchami učení a chování, výuku anglického jazyka od 3. ročníku, školní družinu, školní stravování ve vlastní jídelně, zájmové kroužky /počítačový, angličtinu pro žáky 1. a 2. roč., keramický, přípravu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, nápravu řeči/, sportovní a kulturní aktivity, cyklistickou školu v přírodě, zapojení žáků 3.- 5. roč. do celostátního srovnávacího testování Kalibro a Escalátor.
Školu lze navštívit po telefonické domluvě – tel. 326971065; 734575374.
3.1.2012
Místní poplatky v roce 2012 jsou ve stejné výši jako v roce 2011
dle platných obecně závazných vyhlášek obce Kostelní Hlavno
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
450,--Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt (i cizinci)
500,-- Kč za stavbu sloužící k rekreaci
POPLATEK ZE PSŮ
sazba poplatku: 50,-- Kč za každého psa staršího 6.měsíců
Poplatky jsou splatné do 31.3.2011 na Obecním úřadě Kostelní Hlavno.
3.1.2012
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 11. ledna 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19.hodin
3.1.2012
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ KOSTELNÍ HLAVNO  VE STŘEDU 11. 1. 2012 od 7:40 do 12:20 hod.

během celého dopoledne si budete moci prohlédnout školu a zúčastnit se výuky v jednotlivých
ročnících /1.ročník – M.Jeníková, 2. – 3.ročník J. Potměšilová, 4.- 5.ročník J.Hanselková/.
30.12.2011
Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech 17.12.2011
 
30.12.2011
Mikulášská zábava pro děti 4.12.2011
22.12.2011
Vánoční zpívání v kostele, 17.12.2011
1.12.2011
Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech v sobotu 17.12.2011

od 14 hodin se koná vánoční mše
od 15 hodin začíná vánoční setkání
24.11.2011
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční :
Středa 7.12.2011 8-11 hod. 13-15 hod. 18-19 hod.
Čtvrtek 8.12.2011 8-11 hod. 13-15 hod.
další termín po dohodě (326 971 082, 326 971 240) na Obecním úřadu v Kostelním Hlavně
22.11.2011
Mikulášská zábava pro děti v neděli 4. prosince ve 14,00 hodin na sále na hřišti

Balíčky objednávejte do 2.12.2011 v prodejně u paní Dědinové, cena 50 Kč pro místní dětí, pro ostatní děti 100 Kč
22.11.2011
Rozsvěcení vánočního stromu v sobotu 26. listopadu v 16,00 hodin u kostela.
Přineste si s sebou jablíčka nebo mrkev, po rozsvícení vánočního stromu půjdeme nakrmit na Ranch koně.
15.11.2011
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 23. listopadu 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
25.10.2011
„CECEMÍNSKO CUP 2011“ 29.10.2011 v Kostelním Hlavně
Dobrovolný svazek obcí CECEMÍNSKO pořádá „CECEMÍNSKO CUP 2011“
Sobota 29. října 2011 od 9:00 hodin v restauraci u fotbal. hřište v Kostelním Hlavně. Za každou obec můžou hrát max. 4 hráči. Sraz všech účastníků je v 8.00 hodin, startovné 150,- Kč ( v ceně oběd, káva, limo nebo pivo ).
Turnaj není určen pro registrované hráče.
25.10.2011
Slavnostní otevření rozhledny spojené s drakiádou
V sobotu 8. října 2011se konalo slavnostní otevření rozhledny spojené s drakiádou. Obec Kostelní Hlavno získala rozhlednu bezúplatným převodem od Ministerstva obrany České republiky. Věž byla opravena a umístěna nad vesnicí. Kromě jejího využití jako požární hlásky, nabízí za jasného počasí výhled na Vrátenskou horu, Kokořínsko, České středohoří, Říp, Cecemín a na panorama Prahy s Žižkovskou věží. Pro návštěvníky bude klíč k rozhledně u pana Petra Dušičky, tel. 606 394 963. (možno si domluvit zapůjčení klíče i předem) Klíč bude zapůjčen za 10,- Kč na osobu.
Povětrnostní podmínky nám přály. Draci dětem pěkně létali. Děti soutěžily také o nejhezčí obrázek rozhledny. Za jejich snažení byly po hlasování všech přítomných náležitě odměněny. Hasiči se postarali o oheň, na kterém jsme opékali brambory a jablka.
14.10.2011
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AKCI
VÝROBA DÝŇOVÝCH STRAŠIDEL
Kde? V pondělí 24.10.2011 od 17.00 hodin u nás ve škole.
Co s sebou? Dýni nebo řepu, ostrý nůž, čajovou svíčku,různé přízdoby.
Co nabízíme? Čaj, kávu, něco dobrého na zub, pěkné ceny.
6.10.2011
DĚTSKÁ DISKOTÉKA 15.10. 2011 od 15,00 hodin
HASIČSKÁ ZÁBAVA 15.10.2011 od 20,00 hodin.
2.10.2011
Fotogalerie SDH Kostelní Hlavno:
Rozloučení s hasičskou soutěžní sezónou 2011

V sobotu 17. září 2011 uspořádali hasiči společně s majiteli Ranche Kostelní Hlavno pro mladé hasiče a hasičky „rozlučku se sezónou 2011“. Mladí hasiči nám předvedli své požární disciplíny. Jako první si mohli vylézt na novou rozhlednu nad obcí u skály a rozhlédnout se po okolí naší obce. Potom převzali diplomy za úspěšnou reprezentaci na Memoriálu Josefa Matuny. Opékaly se špekáčky a maso. Počasí nám přálo a všichni se dobře bavili.

4. ročník Memoriálu Josefa Matuny
Memoriálu Josefa Matuny. Muži z Hlavence se již počtvrté v řadě stali držiteli putovního poháru. Hlavnovské hasiče dobře reprezentovalo družstvo starších žáků, které se umístilo na krásném 2. místě.
22.9.2011
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY A DRAKIÁDU
v sobotu 8. října 2011 od 14,00 hodin u rozhledny v Kostelním Hlavně.
21.9.2011
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru dne 1.10.2011,
stanoviště před hostincem od 10:00 do 10:30 hodin.
20.9.2011
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
pronajmout místnost v objektu zdravotního střediska k poskytování služeb pro občany -  MASÁŽE
Požadavky: živnostenský list k podnikání v dané činnosti, Oznámení záměru do 5. října 2011
20.9.2011
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
pronajmout menší místnost v objektu „váhy“ k poskytování služeb pro občany - SOLÁRIUM

Požadavky: živnostenský list k podnikání v dané činnosti, Oznámení záměru do 5. října 2011
13.9.2011
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 21. září 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin.
11.8.2011
Uzavření PRACOVIŠTĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE STARÉ BOLESLAVI 22.8.2011
1.8.2011
Pozvánka na pouťovou zábavu v sobotu 6. 8. 2011
ve 20:00 hodin Kde ? sál na hřišti v Kostelním Hlavně vstupné 50,- Kč
26.7.2011
Fotogalerie:
Country odpoledne pro děti a večerní country zábava pro dospělé
V sobotu 25. června 2011 uspořádala obec Kostelní Hlavno společně s majiteli Ranche Kostelní Hlavno country odpoledne pro děti, které pokračovalo večerní country zábavou. Děti se mohly svézt na koních a zúčastnit se soutěží. Byla připravena bohatá tombola odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Majitelé ranche se nám představili ve svých soutěžních disciplínách.
29.6.2011
Fotogalerie:
Vítání občánků 2011
V sobotu 18. června 2011 se v areálu TJ na hřišti konalo vítání nových občánků Kostelního Hlavna. Bylo přivítáno 10  občánků, sedm  holčiček a tři  chlapci – Hanžl Daniel,Šubrtová Anna Marie, Junková Tereza, Krausová Kristýna, Vrabcová Barbora, Albertová Sára, Bubák Martin, Němečková Sára, Jehlička Lukáš, a Švarcová Lucie.
(děti narozené od  1.5.2008 do 31.5.2011)
29.6.2011
Fotogalerie:
RANCH KOSTELNÍ HLAVNO - Prezentace 2011
JEZDCI A KONĚ - SEZNÁMENÍ   ►►►
Popis discipín: Dobytkářské disciplíny, Rychlostní disciplíny  ►►►
VÝSLEDKY JEZDCŮ RANČE KOSTELNÍ HLAVNO  ►►►
23.6.2011
OBECNÍ ÚŘAD OBJEDNAL OPRAVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ŽÁDÁME OBČANY O NAHLÁŠENÍ NESVÍTÍCÍCH NEBO BLIKAJÍCÍCH SVĚTEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA OÚ
(OZNÁMENÍ MŮŽETE VHODIT DO SCHRÁNKY NA DVEŘÍCH OÚ)
14.6.2011
Nabídka revize a čištění komínů
RADOSLAV KOŠTA - kominík & revizní technik bude v sobotu 2. 7. 2011 a v neděli 3. 7. 2011
provádět kontroly komínů, na požádání i čištění
cena kontroly komínu 500,--Kč, čištění komínu 350,--Kč tel: 774 174 336
7.6.2011
Pozvánka  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 15. června 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně
7.6.2011
Pozvánka na dětské country odpoledne a country zábavu pro dospělé
v sobotu 25.6.2011 od 15,00 hodin Ranch Kostelní Hlavno
20.5.2011
Očkování psů a koček proti vzteklině 27.5.2011
Fotogalerie z jarních akcí v obci:
Pálení čarodějnic, 30.4.2011
Velikonoční zpívání v kostele, 24.4.2011
15.5.2011
Úspěchy našich karatistů:
Turnaj na MČR „Poháru nadějí“ pro žactvo v Novém Boru

28.4.2011
Pozvánka na PÁLENÍ ČARODĚNIC,
V SOBOTU 30. DUBNA 2011

18.4.2011
Pozvánka na VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ,
do kostela svatého Petra v okovech v neděli 24.4.2011 od 10:00 hod.
Vystoupí : děti z mateřské školky, sourozenci Formánkovi, Lukáš Svoboda - housle, Marek Holeček - akordeon, Bára Lišková - příčná flétna, Martin Cirkovský- klávesy
Ve stánku před kostelem na Vás bude čekat drobné občerstvení. Můžete přinést ochutnat Vaší velikonoční pochoutku.
Těšíme se na hojnou účast

12.4.2011
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 20. 4. 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
12.4.2011
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru
proběhne v Kostelním Hlavně 28. 5. 2011, stanoviště před hostince v době od 10,00 do 10,30 hodin.
12.4.2011
Sbírka použitého ošacení
pořádá Diakonie Broumov.
Sbírka se uskuteční: Úterý 7. 6. 2011 8-11 hod. 13-15 hod, Středa 8. 6. 2011 8-11 hod. 13-15 hod. 18-19 hod.,
další termín po dohodě (326 971 082, 326 971 240) na Obecním úřadu v Kostelním Hlavně
25.3.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.4.2011
bude vypnuta celá obec mimo školy, lokality od školy směr Sudovo Hlavno, od hospody směr Mečeříž
dne 6. dubna 2011 od 8,00 do 15,00 hod.
15.3.2011
FOTOGALERIE Z MASOPUSTU V KOSTELNÍM HLAVNĚ
11.3.2011
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOSTELNÍ HLAVNO

Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno
oznamuje, že se ve dnech 21. 3. -  25. 3. 2011 koná v mateřské škole
vždy od 12:30 do 14:00 týden otevřených dveří, spojený se zápisem dětí do MŠ pro školní rok 2011/2012.
Přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
7.3.2011
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČR
Půlnoc z 25. na 26. března 2011 je tzv. rozhodným okamžikem sčítání..
Podrobné informace na www.scitani.cz.
Bezplatná infolinka 800 879 702  denně od 8:00 do 22:00 h.
INFORMAČNÍ LETÁK ČSÚ KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČR
Vymezení sčítacích obvodů.
11.3.2011
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOSTELNÍ HLAVNO

Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno
oznamuje, že se ve dnech 21. 3. -  25. 3. 2011 koná v mateřské škole
vždy od 12:30 do 14:00 týden otevřených dveří, spojený se zápisem dětí do MŠ pro školní rok 2011/2012.
Přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
21.2.2011
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO POŘÁDÁ
8. března 2011 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Průvod vyjde od školy v 8.00 hod., projde vesnicí Kostelní Hlavno a poté i vesnicí Sudovo Hlavno.
¨21.2.2011
Pozvánka  na schůzi obecního zastupitelstva 3. března 2011
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2011
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
sazba poplatku:
450,--Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt (i cizinci)
500,-- Kč za stavbu sloužící k rekreaci
POPLATEK ZE PSŮ
sazba poplatku: 50,-- Kč za každého psa staršího 6.měsíců
Poplatky jsou splatné do 31.3.2011 na OÚ.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 26. ledna 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
10.1.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ve dnech 25. ledna a 27. ledna 2011 v době od 7,00 do 15,00 hodin
7.1.2011
POZVÁNKA K ZÁPISU DO ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno oznamuje,
že se dne 20. 01. 2011 koná v budově školy od 13:30 do 17:30 hodin zápis do 1. ročníku.
Přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
29.12.2010
Fotografie z mikulášské besídky
14.12.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – obec Kostelní Hlavno:
197 ks vodovodních přípojek na veřejný vodovodní řad PE D32 a D50
14.12.2010
Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech v sobotu 18. prosince
22.11.2010
POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

V SOBOTU 4. PROSINCE VE 14 HODIN NA SÁLE NA HŘIŠTI.
22.11.2010
Podzimní výsadba stromů - fotogalerie z akce
V sobotu 13. listopadu 2010 jsme vysadili ve spolupráci s Hlavencem stromořadí podél polní cesty Ke Skorkovu (vede od družstva pod hájenku). Na osázení polní cesty byl získán grant 20 tisíc korun od Nadace Partnerství, z Programu Malé Granty - Strom života. Podél cesty jsme vysadili celkem 90 dubů letních a na hranicích katastrů, kde si starostové padli do náruče, byly vysazeny dvě lípy srdčité. Měli jsme velkou radost, že se sešlo hodně „sazečů“ a práce nám šla pěkně od ruky.
 
16.11.2010
UPOZORNĚNÍ NA OPRAVU ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU DŘÍSY 18.11. - 27.11. 2010
S ohledem na opravu železničního přejezdu ve Dřísech dojde od 18. listopadu do 27. listopadu 2010 k výluce linky 419. Současně z důvodu delší objízdné trasy a zachování návazností ve Staré Boleslavi dojde k úpravě jízdních řádů linek 419 a 420. V příloze Vám proto posílám upravený jízdní řád platný po toto období. Po ukončení výluky bude zase platit současná jízdní řád.
Upravený jízdní řád linky 419
Upravený jízdní řád linky 420
 
16.11.2010
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 24. listopadu 2010 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
9.11.2010
V září 2010 proběhla oprava hodin na věži kostela sv. Petra v okovech
 
9.11.2010
Fotografie z akce "MALÉ VINOBRANÍ"

V sobotu 9. října 2010 se konalo v naší obci na sále na fotbalovém hřišti malé vinobraní. Dospělí ochutnávali bílý a červený burčák a děti si mezitím mohly vyrobit z lýka podzimní strašidýlko. Pozvání přijali nejen zástupci okolních vesnic, ale i zastupitelé Brandýsa nad Labem. Příznivci fotbalu zůstali na odpolední utkání místního mužstva a sobota byla ukončena zábavou, kterou večer pořádali hasiči Kostelního Hlavna. První ročník našeho malého vinobraní se prostě vydařil.
 
8.11.2010
27.11.2010 - MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
a odpadů určených ke zpětnému odběru, stanoviště před hospodou v Kostelním Hlavně v sobotu 27. listopadu 2010,
v době od 10.35 do 11.10 hodin.
 
3.11.2010
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno 10. 11. 2010
Místo konání: Obec Kostelní Hlavno – místnost obecního úřadu, Kostelní Hlavno č. 71
Doba konání: 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin
 
2.11.2010
POZVÁNKA  na podzimní výsadbu stromků 13. listopadu
Podzimní výsadba - Alej Ke Skorkovu - proběhne ve spolupráci s Hlavencem.
Sobota 13. listopadu 10,00 hodin (sraz u hospody, vlastní rýče vítány).
Na osázení polní cesty Ke Skorkovu (vede od družstva pod hájenku), byl získán grant 20 tisíc korun od Nadace Partnerství, z Programu Malé Granty - Strom života.
Podél obecní cesty vysadíme celkem 90 dubů letních a na hranicích katastrů, kde si starostové vroucně padnou do náruče, vysadíme dvě lípy srdčité. Během práce se občerstvíme a po práci mohou zájemci posedět v hlavenecké hospodě a dát si posvícenskou kachničku (objednávky přijímá paní hostinská Dana Dolanská).
Těšíme se na všechny „sazeče“.
 
1.11.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.11.2010 od 8,00 do 16,00 hodin.
 
16.10.2010
VÝSLEDKY VOLEB
do zastupitelstva obce Kostelní Hlavno a do Senátu Parlamentu České republiky
13.10.2010
Územní plán obce, který byl schválen 21.7.2010, nabyl účinnosti 5.8.2010.
13.10.2010
Územní plán obce, který byl schválen 21.7.2010, nabyl účinnosti 5.8.2010.
Pozvánka na MALÉ VINOBRANÍ
v sobotu 9. října 2010 od 14.00 hodin na sále na hřišti
Fotogalerie: 3. ročník Memoriálu Josefa Matuny
Sbor dobrovolných hasičů Kostelního Hlavna uspořádal 11. září 2010 již 3. ročník Memoriálu Josefa Matuny. Letošní ročník byl spojen i s oslavou 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kostelním Hlavně. Zúčastnila se družstva hasičů Kostelního Hlavna, Sudova Hlavna, Skorkova, Kochánek, Hlavence , Tuřic a Předměřic. Muži z Hlavence zopakovali vynikající výkon z loňského i předloňského roku a znovu se stali držiteli putovního poháru, který jim po třetím vítězství v řadě již zůstává. Hlavnovské hasiče dobře reprezentovalo družstvo starších žáků, které se umístilo na 3. místě.
Návštěvníci si mohli během soutěží prohlédnout historickou stříkačku Márovku i s obsluhou v dobových uniformách, kterou zapůjčili hasiči z Hlavence. Dále byly k vidění ukázky vojenské policie a vozidla záchranné
KARATE
Soustředění klubu Masada Praha 21.-27.8.2010 Dol u Blatné.
Dne 18.9. 2010 proběhlo v Praze 1. Mistrovství České republiky ČABK.  Z Kostelního Hlavna se boje se soupeřem zúčastnil Radim Holeček, Patrik Rigl a David Rigl.
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 29. září 2010 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
ve středu 15. září a ve čtvrtek 16. září 2010
POWER JOGA
NOVĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ od 19.00 do 20.00 hodin v tělocvičně ZŠ v Kostelním Hlavně.
Pozvánka na 3.ročník memoriálu Josefa Matuny 11. 9. 2010
Plánované akce na 2 pololetí roku
31.8.2010 Pouťová zábava - 4.9.2010 Turnaj v nohejbalu NOHEC CUP - 11.9.2010 3.ročník memoriálu Josefa Matuny
4.12.2010 Mikulášská zábava - 18.12.2010 Vánoční setkání v kostele sv. Petra v okovech
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 19.8.2010 od 08,00 - 11,00 hodin: Lokalita - pošta, okolí školy a směr Sudovo Hlavno
Dne 19.8.2010 od 11,00 - 15,00 hodin: Lokalita - od OÚ a směr Mečeříž
Volby do Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a potřebného počtu podpisů na peticích.
 

Pozvánka  na schůzi obecního zastupitelstva,  
která se koná dne 21. července 2010 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
s

 
Fotbal TJ ZD Kostelní Hlavno
Sezóna 2009-2010 byla nejlepší v historii hlavnovského fotbalu
Vítězstvím nad Doubravou 5:1 zakončili sezónu 2009-2010 fotbalisté Kostelního Hlavna. Celkové 3. místo v Okresním přeboru mužů na okrese Mladá Boleslav je dosud nejlepším umístěním klubu za 47 let jeho působení v naší obci. Všem hráčům, funkcionářům a příznivcům tohoto nejpopulárnějšího sportu patří velké poděkování. ( více Oddíl kopané Kostelní Hlavno)
 
Oddíl karate
Malí hlavnováci soutěží na  mistrovstvích ČR.
Dne 19.6. 2010 se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou ve sportovní hale Corny Mistrovství ČR Shi Kon Budokai ČR, které je součástí Světové konfederace karate. Jednalo se o otevřené mistrovství republiky dle pravidel Shi Kon Budokai ČR.
 
Country odpoledne pro děti a country zábava
V sobotu 12. června 2010 uspořádala Obec Kostelní Hlavno společně s majiteli Ranche Kostelní Hlavno  country
odpoledne pro děti, které pokračovalo country zábavou.
 
Žádost o podepsání smlouvy na vodovodní přípojky
Obecní úřad Kostelní Hlavno žádá všechny vlastníky pozemků v obci, na kterých bude zřízena vodovodní přípojka, o podepsání "Smlouvy o podmínkách zřízení stavby vodovodní přípojky.
 
Informační zpravodaj
Obecního úřadu Kostelní Hlavno č. 8  duben/2010 ke stažení
 
Výsledky voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010 za obvod  Kostelní Hlavno
 
Základní a mateřská škola Kostelní Hlavno
Novinky na školní nástěnce Zakladní školy a mateřské školy Kostelní Hlavno:
►►►  ARCHIV AKTUALIT