Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Veřejnoprávní smlouvy
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Elektronická úřední deska 2018 - soupis sejmutých dokumentů
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Rozpočtové opatření č. 6/2018 17.12.2018 2.4.2019
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 19.12 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 10.12.2018 20.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 5.12.2018 2.4.2019
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 21. listopadu 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
13.11.2018 22.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno dne 31. října 2019. 24.10.2018 31.10.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 25.9.2018 2.4.2019
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 3. října 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 19.9.2018 4.10.2018
Přeložení schůze 19.9.2018 19.9.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kostelní Hlavno. 17.9.2018 9.10.2018
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 26. září 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
17.9.2018 19.9.2018
První zasedání okrskové volební komise. 11.9.2018 9.10.2018
Zrušení zákazu vstupu do lesa. 6.9.2018 9.10.2018
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za rok 2015 22.8.2018 4.10.2018
Informace o počtu a sídle voleb.okrsků. 20.8.2018 9.10.2018
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Hlavenec 29.8.2018. 28.7.2018 13.9.2018
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 22. srpna 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 14.8.2018 22.8.2018
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 2/2018 o zákazu vstupu do lesů.
 
9.8.2018 6.9.2018
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 25, července 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 9.7.2018 26.7.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 28.6.2018 2.4.2019

Volby do Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a potřebného počtu podpisů na peticích.
28.6.2018 9.10.2018
Oznámení záměru směnit pozemky. 21.6.2018 7.7.2018
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 20, června 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 11.6.2018 21.6.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 2.5.2018 2.4.2019
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 27.4.2018 28.5.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018   26.4.2018 2.4.2019
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled vlastníků.xlsx
Informace pro veřejnost
 
18.4.2018 2.4.2019
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 25. dubna 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 16.4.2018 26.4.2018
Veřejná vyhláška, hromadný předpis k nahlédnutí, vydal Finanční úřad pro Středočeský kraj 11.4.2018 11.5.2018
Schválený rozpočet obce na rok 2018 5.4.2018 2.4.2019
Ceny vodného a stočného na rok 2018 12.3.2018 10.1.2019
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 7. března 2018 26.2.2018 8.3.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 - závazné ukazatele 15.2.2018 5.4.2018
Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 13.2.2018 1.3.2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 1.2.2018 2.4.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2017 23.1.2018 4.4.2018
Pozvánka  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 31. ledna 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 22.1.2018 1.2.2018
Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta. 17.1.2018 29.1.2018
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU pronajmout a směnit část pozemku p.č. 140/31 v k.ú. Kostelní Hlavno 20.12.2017 6.1.2018
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 3.ledna 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 20.12.2017 4.1.2018
Rozpočtové provizorium na rok 2018 15.12.2017 4.4.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
14.12.2017 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
14.12.2017 29.1.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2017 10.12.2017 4.4.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2017 23.11.2017 4.4.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
23.11.2017 29.1.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2017 12.10.2017 4.4.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2017  12.10.2017 4.4.2018
Rozpočtové opatření č. 1 / 2017 17.7.2017 4.4.2018
Schválený rozpočet obce Kostelní Hlavno na rok 2017 4.4.2017 4.4.2018
Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno  - rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2018-2019. 14.2.2017 14.6.2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 1.2.2017 1.2.2018

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2018
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2017
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2017
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2016
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2015
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2014
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2013
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2012
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2011
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2009
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2008
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2007
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2006


 

Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu Usnesením č. 2/2006 z veřejné schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.2.2006 začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Kostelní Hlavno, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Kostelní Hlavno.
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena