Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Elektronická úřední deska 2016 - soupis sejmutých dokumentů
 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úprav provozu na pozemní komunikaci.
Vydal: MĚÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
15.12.2016 2.1.2017
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 14. prosince 2016 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 6.12.2016 15.12.2016
Veřejná dražební vyhláška č.j. 131 EX 13291/12-199
 
23.11.2016 12.1.2017

P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 16. listopadu 2016 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
7.11.2016 17.11.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škold na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Příloha:
Návrh Opatření obecné povahy
18.10.2016 3.11.2016
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 19. října 2016 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 12.10.2016 20.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR -  druhé kolo voleb se uskuteční 14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin v
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
11.10.2016 16.10.2016
Oznámení záměru - pronájem hospody.2016.pdf 10.10.2016 15.11.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny dne 21.10.2016 v době od 7,30 do 16,30 hodin. 4.10.2016 21.10.2016
UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE - Výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8.10.2016. 4.10.2016 10.10.2016
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu územního plánu Hlavenec. 27.9.2016 21.11.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Volby do Senátu Parlamentu ČR konané
ve dnech 7. a 8. října 2016:
Oznámení o době a místě konání voleb
21.9.2016 16.10.2016
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled vlastníků.xlsx
Informace pro veřejnost
 
19.9.2016 2.1.2017
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 8.9.2016 2.1.2017
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 7. září 2016 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 30.8.2016 8.9.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.8.2016 16.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.8.2016 10.10.2016
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 17. srpna 2016 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
28.7.2016 18.8.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny 16.8.2016, 7:30 - 15:00, Kostelní Hlavno 25.7.2016 17.8.2016
Řád ohlašovny požáru 29.6.2016 15.7.2016
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONAJMOUT ČÁST NEMOVITOSTI - budovu čp. 11 v k.ú. Kostelní Hlavno 14.6.2016 30.6.2016
Veřejná vyhláška.pdf
Dopis_k_OOP_o_vydani_PZKO_CZ02_kveten_2016.pdf
OOP_CZ02_fin_s_oduvodnenim.pdf
Priloha_2_k_OOP_CZ02_pripominky.pdf
Priloha_3_Stanovisko_PZKO_CZ02.pdf
Priloha_4_k_OOP_CZ02_oduvodneni_a_opatreni_final.pdf
PZKO_CZ02_integra_final.compressed.pdf

 
7.6.2016

 

23.6.2016

 

P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 8. června 2016 25.5.2016 9.6.2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelní Hlavno č. 1/2016 16.5.2016 27.6.2018
Závěrečný účet obce za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
10.5.2016 26.5.2016
Stavební povolení na stavbu "Bezbariérové chodníky, Kostelní Hlavno" 4.5.2016 20.5.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 30.5.2016
Oznámení záměru Středočeského kraje prodat pozemky. 18.4.2016 4.5.2016
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 26. dubna 2016 18.4.2016 27.4.2016
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Bezbariérové chodníky, Kostelní Hlavno" 15.3.2016 31.3.2016
Závěrečný účet DSO Cecemínsko 2015.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2015 (1).pdf
14.3.2016 19.4.2016
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 23. března 2016 14.3.2016 24.3.2016
Výzva ÚZSVM.docx
ČJ - UZSVM_SMB_1488_2016-SMB(1).pdf
Informace pro veřejnost.docx
Přehled vlastníků.xlsx
10.3.2016 19.9.2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 7.3.2016 23.3.2016
Ceny stočného a vodného na rok 2016 22.2.2016 10.4.2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 15.2.2016 30.3.2016
Veřejná vyhláška KÚSK - územní rozvoj 28.1.2016 7.3.2016
Veřejná vyhláška č.j. 155_2016-MZE-15120, OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OOP.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.pdf
13.1.2016 4.2.2016
KÚSK Oznámení záměru na bezúplatný převod části pozemků v k.ú. Kostelní Hlavno a v k.ú. Sudovo Hlavno.pdf 12.1.2016 4.2.2016
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 13. ledna 2016 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 4.1.2016 14.1.2016
12.28.15 Výzva ÚZSVM.docx
12.28.15 ČJ - UZSVM_SMB_6850_2015-SMB(1).pdf
12.28.15 Informace pro veřejnost.docx
12.28.15 Přehled vlastníků.xlsx
29.12.2015 10.3.2016
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
11.9.2015 7.3.2016

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2017
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2016
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2015
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2014
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2013
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2012
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2011
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2009
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2008
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2007
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2006


 

Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu Usnesením č. 2/2006 z veřejné schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.2.2006 začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Kostelní Hlavno, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Kostelní Hlavno.
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena