Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Elektronická úřední deska 2015 - soupis sejmutých dokumentů
 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
12.28.15 Výzva ÚZSVM.docx
12.28.15 ČJ - UZSVM_SMB_6850_2015-SMB(1).pdf
12.28.15 Informace pro veřejnost.docx
12.28.15 Přehled vlastníků.xlsx
29.12.2015 10.3.2016
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 9. prosince 2015 1.12.2015 10.12.2015
Informace obce Nedomice – konkurz na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Nedomice. 10.11.2015 1.12.2015
DSO Cecemínsko – návrh rozpočtu na rok 2016
DSO Cecemínsko – návrh rozpočtu na rok 2016 dle paragrafů
10.11.2015 1.12.2015
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 4. listopadu 2015 22.10.2015 5.11.2015
10.05.15 Výzva ÚZSVM.docx
10.05.15 ČJ - ÚZSVM_SMB_5392_2015-SMB(1).pdf
10.05.15 Přehled vlastníků.xlsx
10.05.15 Informace pro veřejnost.docx
6.10.2015 29.12.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Hlavenec. 5.10.2015 5.11.2015
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
11.9.2015 7.3.2016
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 16. září 2015
 
9.9.2015 17.9.2015
Pronájem restaurace a společenského sálu Konětopy 12.8.2015 17.9.2015
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 12. srpna 2015
 
4.8.2015 13.8.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
07.15.15 Dopis_OOP_CZ02.pdf (171 kB)
07.15.15 Navrh_OOP_CZ02.pdf (358 kB)
07.15.15 PZKO_CZ02_final_final_.pdf (4 MB)
07.15.15 Vyhlaska_OOP_CZ02.pdf (142 kB)

 
15.7.2015 24.9.2015
Oznámení záměru na pronájem spolkového domu, restaurace Na malém plácku 14.7.2015 13.8.2015
Oznámení záměru prodej pozemků Konětopy 14.7.2015 30.7.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
16.6.2015 4.8.2015
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 24. června 2015 15.6.2015 25.6.2015
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU pronajmout pozemky v k.ú. Konětopy 11.6.2015 27.6.2015
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, které se koná 3. června 2015
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
26.5.2015 4.6.2015
Informace o ÚR vrtaná studna na pozemku parc č. 250/37, stavebník Tomáš Baťha, Alice Parolková 20.5.2015 5.6.2015
Závěrečný účet za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014,
13.5.2015 29.5.2015
Nařízení Rady Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 3/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
 
7.5.2015 8.12.2015
Oznámení záměru pronajmout pozemek p. č. 800 a 801 v k.ú. Kostelní Hlavno.
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
6.5.2015 22.5.2015
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2015 od 30.4. do 1.6.2015)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2015 4.6.2015
Informace o probíhajícím náboru policistů pro Středočeský kraj 22.4.2015 8.12.2015
DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2014
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2014
17.4.2015 13.5.2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
 
1.4.2015 8.12.2015
Návrh opatření obecné povahy (Národní plán povodí Labe) 1.4.2015 8.12.2015
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 24. března 2015 16.3.2015 26.3.2015
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kostelní Hlavno.
Tato vyhláška zrušuje OZV Č. 2/2011
13.3.2015 29.3.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 6.3.2015 26.3.2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2014 4.3.2015 20.3.2015
Oznámení záměru pronajmout část nemovitosti, přízemí budovy č.p. 12 20.2.2015 9.3.2015
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
17.2.2015 16.6.2015
Oznámení o zahájení prací na stavbě "Kostelní Hlavno - Vodovod" 10.2.2015 31.12.2015
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 18. února  2015 9.2.2015 19.2.2015
Oznámení záměru pronajmout zdravotní středisko v budově čp. 136 k zajištění lékařské péče pro dospělé 28.1.2015 13.2.2015
Oznámení o uložení zásilky pro pana Petra Hadrbolce 19.1.2015 11.2.2015
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe – oznámení koncepce 13.1.2015 13.2.2015
Národní plán povodí Labe – oznámení koncepce 13.1.2015 13.2.2015
Informace - stavební povolení vrtaná studna, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, čj. MěÚ BnJ/00150/2015/VÚP
Vydal: Obec Mečeříž
13.1.2015 29.1.2015
Výběrové řízení na pronájem hostince v Mečeříži.
Vydal: Obec Mečeříž
13.1.2015 11.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ 
Do oznámení koncepce lze nahlédnout také v Informačním systému SEA na internetových stránkáchhttp://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K
9.1.2015 11.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe" 8.1.2015 11.2.2015
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 14. ledna 2015 5.1.2015 15.1.2015
Oznámení záměru pronajmout nemovitost - část nebytových prostor v budově č.p. 200, budova pohostinství, a pozemek st. p. 56/5.
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
16.12.2014 3.1.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
20.11.2014 17.2.2015
Oznámení o zahájení prací na stavbě "Kostelní Hlavno - splašková kanalizace"
Výstavba kanalizace byla 6.11.2015 ukončena.
21.8.2014 18.1.2016

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2015
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2014
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2013
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2012
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2011
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2009
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2008
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2007
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2006


 

Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu Usnesením č. 2/2006 z veřejné schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.2.2006 začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Kostelní Hlavno, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Kostelní Hlavno.
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena