Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Elektronická úřední deska 2014 - soupis sejmutých dokumentů
 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Oznámení záměru pronajmout nemovitost - část nebytových prostor v budově č.p. 200, budova pohostinství, a pozemek st. p. 56/5.
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
16.12.2014 3.1.2015
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 10. prosince 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
3.12.2014 11.12.2014
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 1. prosince 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 21.11.2014 3.12.2014
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
20.11.2014 17.2.2015
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2015 20.11.2014 10.12.2014
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 14. listopadu 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 17. hodin
 
6.11.2014 14.11.2014

 

Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 132 EX 1617/12-3 3.11.2014 21.11.2014
Dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce vybudování kanalizace v obci Kostelní Hlavno“.

Dodatečné informace č.7
KUMULOVANÝ ROZPOČET DLE UZAVŘENÝCH SMLUV
 
29.10.2014 3.11.2014
Dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce vybudování kanalizace v obci Kostelní Hlavno“.

Dodatečné informace č.5
Dodatečné informace č.6
 
27.10.2014 3.11.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno dne 5.listopadu 2014 27.10.2014 10.11.2014
Dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce vybudování kanalizace v obci Kostelní Hlavno“.

Dodatečné informace č.1
FIN 2-12 M.PDF (4 MB)
Rozvaha.pdf (1 MB)
Výsledovka.pdf (729 kB)
Rozpis závazků.pdf (189 kB)

Dodatečné informace č.2
Finančně platební kalendář.pdf (28 kB)
Rozhodnutí zadavatele.pdf (142 kB)

Dodatečné informace č.3
Přehled plán.inv.pdf (166 kB)
Rozpočet.pdf (446 kB)
Informace o investicích.pdf (198 kB)
Informace o dceřiných spol.a svaz.pdf (175 kB)
Rozpočtový výhled.pdf (212 kB)
FIN 2-12 M.pdf (4 MB)
Rozvaha.pdf (1 MB)
Příloha.pdf (4 MB)
Výkaz zisku a ztráty.pdf (864 kB)

Dodatečné informace č.4
Registrace akce.pdf (2 MB)
Finančně platební kalendář.pdf (28 kB)
Žádost o dotaci.pdf (128 kB)
 
23.10.2014 3.11.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce Vybudování kanalizace v obci Kostelní Hlavno" 16.10.2014 3.11.2014
Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce 14.10.2014 10.11.2014
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 8. října 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
29.9.2014 9.10.2014
Volby do zastupitelstva obce Kostelní Hlavno 10.10. - 11.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
24.9.2014 14.10.2014
Oznámení záměru - pronájem hospody.pdf (240 kB) 22.9.2014 8.10.2014
Oznámení záměru - směna pozemku.pdf (418 kB) 22.9.2014 8.10.2014
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
9.9.2014 20.11.2014
P o z v á n k a   na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 17.září 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
8.9.2014 17.9.2014
Informace o uzavření pracoviště MěÚ ve Staré Boleslavi 4. září 2014
pracoviště dopravně - správních agend: registr vozidel, registr řidičů
pracoviště úseku OP, pasů, evidence obyvatel
25.8.2014 4.9.2014
Volby do zastupitelstva obce Kostelní Hlavno 10.10. - 11.10.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
25.8.2014 14.10.2014
Oznámení o zahájení prací na stavbě "Kostelní Hlavno - splašková kanalizace"
Výstavba kanalizace byla 6.11.2015 ukončena.
21.8.2014 18.1.2016
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 6. srpna 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
30.7.2014 7.8.2014
Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kostelní Hlavno, instalace nového zdroje vytápění" 14.7.2014 31.7.2014
Návrh koncepce „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ 11.7.2014 21.8.2014
Návrh koncepce „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014 - 2020“ 11.7.2014 21.8.2014
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 23. července 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
10.7.2014 24.7.2014
Rozhodnutí 36 přípojek splaškové kanalizace Kostelní Hlavno 7.7.2014 23.7.2014
Oznámení - 2.7.2014 byla uveřejněna ve věstníku veřejných zakázek https:www.vhodne-uverejneni.cz zakázka „Vybudování vodovodu v obci Kostelní Hlavno“
 
2.7.2014 29.7.2014
Volby do zastupitelstva obce Kostelní Hlavno 10.10. - 11.10.2014
Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a potřebného počtu podpisů na peticích.
27.6.2014 14.10.2014
Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Kropáčova Vrutice 23.6.2014 21.8.2014
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 25. června 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
16.6.2014 26.6.2014
Oznámení o uložení zásilky pro Petra Hadrbolce.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem
10.6.2014 26.6.2014
Pozvánka  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 28. května 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
21.5.2014 3.6.2014
Vyhláška - tlaková splašková kanalizace, stavební povolení 36 šachet, č.j. 100/83333/2014-poz.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽP
20.5.2014 5.6.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do EU 5.5.2014 3.6.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věci na rok 2014 od 30.4. do 2.6.2014
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2014 3.6.2014
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 7. května 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
28.4.2014 9.5.2014
18.4.2014 byla uveřejněna ve věstníku veřejných zakázek https://www.vhodne-uverejneni.cz zakázka "Vybudování kanalizace v obci" 18.4.2014 13.5.2014
Závěrečný účet obce Kostelní Hlavno za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelní Hlavno za rok 2013
17.4.2014 5.5.2014
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2013

Vydal: DSO Cecemínsko
14.4.2014 30.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídle voleb.okrsku 4.4.2014 3.6.2014
Informace o návrhu výroku změny územ.rozh. č.j. MěÚ BnJ/01926/2014/VÚP
Informace o návrhu výroku změny územního rozhodnutí č.j. MěÚ BnJ/01217/2010-VÚP/T ze dne 10.5.2010, žadatel společnost STANOVÁ, s.r.o.,
2.4.2014 18.4.2014
Informace o návrhu výroku změny územ.rozh. č.j. MěÚ BnJ/01940/2014/VÚP
Informace o návrhu výroku změny územního rozhodnutí č.j. MěÚ BnJ/01217/2010-VÚP/T ze dne 10.5.2010, žadatel Ing. Vlastimil Kábrt
2.4.2014 18.4.2014
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Přehled vlastníků
Vydal: ÚZSVM
25.3.2014 9.9.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
25.3.2014 21.8.2014

Dražební vyhláška č.j. 132 EX 10212/09-35 proti povinnému Petr Hadrbolec
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych
25.3.2014 4.4.2014
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 26.3 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
17.3.2014 26.3.2014
Opravné rozhodnutí č.j. MěÚ BnJ/01321/2014/VÚP
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
Příloha
6.3.2014 24.3.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
5.3.2014 21.3.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
5.3.2014 21.3.2014
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 12. března 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
3.3.2014 13.3.2014
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Kostelní Hlavno č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
26.2.2014 4.4.2014
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ - dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Vydal: Ministerstvo kultury ČR
 
14.2.2014 30.4.2014
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
10.2.2014 26.2.2014
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 29. ledna 2014 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
21.1.2014 10.2.2014
Závěr zjišťovacího řízení "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
16.1.2014 10.2.2014
Informace pro podnikatele k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽÚ
28.11.2013 10.2.2014
ČEZ Distribuce, a. s. - Upozornění na povinnost odstranění a okleštění stromoví 3.10.2013 10.2.2014
Kotlíková dotace - Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem
4.9.2013 10.2.2014

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2015
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2014
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2013
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2012
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2011
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2009
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2008
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2007
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2006


 

Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu Usnesením č. 2/2006 z veřejné schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.2.2006 začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Kostelní Hlavno, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Kostelní Hlavno.
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena