Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Elektronická úřední deska obce Kostelní Hlavno - archív 2013
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 18. prosince 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

 
11.12.2013 19.12.2013
Informace pro podnikatele k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽÚ
28.11.2013 10.2.2014
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2014
Vydal: DSO Cecemínsko
12.11.2013 28.11.2013
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 13. listopadu 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
5.11.2013 13.11.2013
4.11.2013 byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek
https://www.vhodne-uverejneni.cz zakázka "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kostelní Hlavno".
4.11.2013 25.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Oznámení o době a místě konání voleb
7.10..2013 30.10.2013
ČEZ Distribuce, a. s. - Upozornění na povinnost odstranění a okleštění stromoví 3.10.2013 10.2.2014
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 2. října 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
24.9.2013 3.10.2013
Kotlíková dotace - Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem
4.9.2013 10.2.2014
P o z v á n k a   na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 11. září 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
4.9.2013 12.9.2013
Kotlíková dotace - Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem
4.9.2013 10.1.2014
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 14. srpna 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
6.8.2013 22.8.2013
OPAKOVANÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA  098 EX 00982/03 - 064 - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA.
Vydal: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9, Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul
1.8.2013 3.10.2013
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení a následného provozu “
Vydal: Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.
27.6.2013 15.7.2013
Informace o návrhu výroku ÚR o umístění stavby vrtaná studna, stavebník Lukáš Tirner, Pavla Tirnerová
Vydal: MěÚ Benátky nad JIzerou, odbor výstavby
27.6.2013 15.7.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
25.9.2013 30.10.2013
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 19. června 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
 
12.6.2013 20.6.2013
Oznámení o uzavření pracoviště registru řidičů na detašovaném pracovišti v Praze v období 19.8. – 30.8.2013.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
10.6.2013 4.9.2013
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
6.6.2013 30.10.2013
Opravné rozhodnutí – splašková kanalizace o délce 6,706 km pro obec Kostelní Hlavno a část obce Sudovo Hlavno
Příloha
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou,
27.5.2013 12.6.2013
Průzkum kotlíkové dotace KÚSK
Anketa Krajského úřadu Středočeského kraje týkající se výměny starého kotle na tuhá paliva za nový nízkoemisní kotel.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
23.5.2013 4.9.2013
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k Dani z nemovitosti na rok 2013
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
29.4.2013 5.6.2013
Dražební vyhláška 098 EX 00982/03 - 057 proti povinnému Jiří Štech
Vydal: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9, Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul
19.4.2013 21.5.2013
ÚR vrtaná studna, stavebník Miroslav Kárník, Jana Kárníková
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
22.4.2013 9.5.2013
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
16.4.2013 24.4.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Příloha: Závěrečný účet příspěvkové organizace  Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno za rok 2012
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
8.4.2013 24.4.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
8.4.2013 24.4.2013
Konkurs na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Hovorčovice
Vydal: Obec Hovorčovice
2.4.2013 24.4.2013
UPOZORNĚNÍ- odstávka registru vozidel
Vydal:  MĚÚ BRANDÝS N/L. – STARÁ BOLESLAV
2.4.2013 4.4.2013
Rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na parc. č. 250/40 v k.ú. Kostelní Hlavno, stavebník Zuzana Jelínková
Vydal: MĚÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
28.3.2013 13.4.2013
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2012
Vydal: DSO Cecemínsko
19.3.2013 4.4.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2012
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
19.3.2013 4.4.2013
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 13. března 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
5.3.2013 14.3.2013
Návrh rozpočtu obce Kostelní Hlavno na rok 2013
Vydal. Obec Kostelní Hlavno
22.2.2013 11.3.2013
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU p.č. 61/27 o rozloze 323 m2 v k.ú. Kostelní Hlavno.
Občané mohou doručit své připomínky do 23. února 2013
 Vydal: Obec Kostelní Hlavno
8.2.2013 24.2.2013
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
14.1.2013 28.1.2013
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 9. ledna 2013 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
2.1.2013 10.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Oznámení o době a místš konání volby prezidcenta
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
27.12.2012 28.1.2013

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2013
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2012
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2011
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010

 

Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu Usnesením č. 2/2006 z veřejné schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.2.2006 začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Kostelní Hlavno, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Kostelní Hlavno.
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena