Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Elektronická úřední deska obce Kostelní Hlavno - archív 2012
 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
19.12.2012 14.1.2013
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 2/2012
o místním poplatku ze psů
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
 
14.12.2012 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Kostelní Hlavno č. 1/2012
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
14.12.2012 31.12.2012
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMOUT ČÁST NEMOVITOSTI
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
3.12.2012 19.12.2012
Oznámení zahájení ÚR - vrtaná studna na pozemku parc. č. 250/25, stavebník Karel Nádvorník, Alena Nádvorníková, čj. MěÚ BnJ/07373/2012/VÚP.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
28.11.2012 14.12.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
27.11.2012 14.1.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obce Kostelní Hlavno
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
27.11.2012 28.12.2012
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 5. prosince 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
 
26.11.2012 5.12.2012
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2013
Vydal: DSO Cecemínsko
15.11.2012 3.12.2012
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Průvodní dopis
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
 
24.10.2012 13.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby, stavebník Lukáš Tirner, Pavla Tirnerová
Plánek
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
17.10.2012 2.11.2012
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 24. října 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
15.10.2012 2.11.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
27.9.2012 15.10.2012
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Kostelní Hlavno
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
26.9.2012 13.11.2012
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU pronajmout pozemek p.č. 1874 v k.ú. Dřísy o výměře 0,8005 ha.
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
25.9.2012 11.10.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
24.9.2012 14.1.2013
Mimořádná situace - otravy metylalkoholem
Vydal: Krajská hygienická stanice Sč kraje
21.9.2012 14.1.2013
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 26. září 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

Vydal: Obec Kostelní Hlavno
17.9.2012 16.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
27.8.2012 15.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
27.8.2012 15.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
13.8.2012 15.10.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "K. Hlavno - knn, parc.č. 668/8 - 9, A. Štolbová" zemní kabelové vedení NN 1 kV délky 590 m, stavebník ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
19.7.2012 6.8.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 25.7.2012 od 8,00 do 15,00 hodin.
Vydal. ČEZ Distribuce, a.s.
10.7.2012 3.8.2012
Rozpočtový výhled na období 2012 - 2016
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
20.6.2012 10.7.2012
Výzva k převzetí zásilky pro paní Marii Bednářovou
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
7.6.2012 18.6.2012
Změna územního rozhodnutí SO 05 Elektrické vedení veřejného osvětlení
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
17.5.2012 4.6.2012
Sdělení oddělení dopravně správních agend o uzavření jejich pracoviště v Praze 1, Biskupská 7 v některých dnech v červenci a srpnu letošního roku.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
15.5.2012 27.8.2012
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 23. května 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
14.5.2012 24.5.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
4.5.2012 24.5.2012
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ  Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011
Vydal: Ministerstvo životního prostředí Sč. kraje
2.5.2012 18.5.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce, a.s., K. Hlavno  - knn, parc. č. 668/8-9 A. Štolbová.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
19.4.2012 9.5.2012
Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje
Vydal: HZS Středočeského kraje
16.4.2012 26.9.2012
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012
 ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je v budově Thámova 27, Praha 8, kancelář č. dveří 2.11 bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 88485/12/057961201427, jímž stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
3.4.2012 26.4.2012
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 11. dubna 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
3.4.2012 12.4.2012
Oznámení - SO 05 Elektrické vedení VO a rozhlasu, stavebník Ing. Vlastimil Kábrt, č.j. MěÚ BnJ/02206/2012/VÚP
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
30.3.2012 16.4.2012
Posuzování vlivu na životní prostředí  – zahájení zjištovacího rízení ke koncepci
„Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011“
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
14.3.2012 16.4.2012
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 7. března 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
28.2.2012 8.3.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - výstavba místní komunikace v Kostelním Hlavně, II. etapa
č.j. MěÚ BnJ/ 1396/2012/VÚPč.j.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
27.2.2012 14.3.2012
Návrh výroku - rozhodnutí o umístění stavby domovní vrtaná studna, stavebník Jiří Demeš,
č.j. MěÚ BnJ/01382/2012/VÚP
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
22.2.2012 9.3.2012
Návrhu rozpočtu na rok 2012
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
16.2.2012 3.3.2012
Stavební povolení ČEZ Distribuce,a.s.... č.j. MěÚ BnJ/01141/2012/VÚP
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
14.2.2012 1.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2011
Vydal: DSO Cecemínsko
13.2.2012 29.2.2012
Závěrečný účetza rok 2011 DSO Cecemínsko
Vydal: DSO Cecemínsko
13.2.2012 29.2.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
13.2.2012 29.2.2012
Oznámení o zahájení řízení - společnost ATEXA, s.r.o. - výstavba místní komunikace
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
17.1.2012 2.2.2012
Oznámení o obnově katastrálního operátu Kostelní Hlavno
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
 
6.1.2012 6.2.2012
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí Kostelní Hlavno
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
6.1.2012 6.2.2012
Źádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
Kostelní Hlavno - knn, p.č.250/34,35,37-42, ATEXA na pozemcích parc. č. 250/22, 250/34, 250/35, 250/36, 250/38, 250/39, 250/40, 250/41, 250/27, 250/28, 250/21, 250/37, 250/42 (orná půda) v katastrálním území Kostelní Hlavno, Pokládka nového kabelového vedení NN 1kV pro zajištění elektrické energie budoucím novým uživatelům. stavebník ČEZ Distribuce, a.s.
Příloha: Mapka pozemků
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
4.1.2012 20.1.2012
OBČANSKÉ PRŮKAZY SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI
Informace občanům o občanských průkazech.
Od 1.1.2012 se přestanou vydávat stávající občanské průkazy a začnou se vydávat
nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
4.10.2011 13.2.2011

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2012
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2011
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010

 

Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu Usnesením č. 2/2006 z veřejné schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.2.2006 začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Kostelní Hlavno, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Kostelní Hlavno.
 

 
Archív úřední desky

Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena