8.4.2012 Velikonoční zpívání
V neděli 8.4.2012 se konalo v kostele sv. Petra v okovech Velikonoční zpívání.
Setkání zahájil starosta obce, přivítal přítomné a popřál krásné velikonoce.
Děti z místní mateřské školy zazpívaly pod vedením svých učitelek jarní písničky.
Následovala vystoupení dětí z naší obce. Lukáš Svoboda zahrál na housle,
Marek Holeček na klávesy, Barbora Lišková zahrála na příčnou flétnu, Martin Cirkovský
na klávesy a Alenka Čurdová na akordeon. Děkujeme dětem za jejich krásná vystoupení.
 
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg
thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg thn00029.jpg