Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Elektronická úřední deska obce Kostelní Hlavno - archiv 2011
 
text oznámení vyvěšeno sejmutí
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 11. ledna 2012 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19.hodin

Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
3.1.2012 11.1.2012
Stavební povolení - obslužná komunikace, stabebník Alena Štolbová
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
19.12.2011 4.1.2012
Stavební povolení na stavbu: kabelové vedení NN 1 kV pro lokalitu 12 rodinných domů včetně nových pojistkových skříní
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
 
14.12.2011 30.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 2/2011o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kostelní Hlavno
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
14.12.2011 31.12.2011
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2012
Vydal: DSO Cecemínsko
25.11.2011 12.12.2011
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 23. listopadu 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
15.11.2011 25.11.2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení na stavbu: kabelové vedení NN 1kV pro lokalitu 12 RD vč. nových pojistkových skříní, stavebník ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
7.11.2011 25.11.2011
Oznámení - zahájení územního řízení na stavbu obslužná komunikace na pozemku parc. č. 668/7, stavebník Jana Štolbová.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
7.11.2011 25.11.2011
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
17.10.2011 15.11.2011
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru dne 1.10.2011, stanoviště před hostincem od 10:00 do 10:30 hodin.
Vydal: AVE CZ
21.9.2011 6.10.2011
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU pronajmout menší místnost v objektu „váhy“ k poskytování služeb pro občany
- SOLÁRIUM
Požadavky: živnostenský list k podnikání v dané činnosti, Oznámení záměru do 5. října 2011
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
20.9.2011 6.10.2011
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU pronajmout místnost v objektu zdravotního střediska k poskytování služeb pro občany -  MASÁŽE,
Požadavky: živnostenský list k podnikání v dané činnosti, Oznámení záměru do 5. října 2011
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
20.9.2011 6.10.2011
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 21. září 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin.
13.9.2011 22.9.2011
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná PF
Vydal: Pozemkový fond ČR
12.9.2011 17.10.2011
Závěrečný účet „Svazku obcí Dolní Pojizeří“ za rok 2011
Vydal: Svazek obcí Dolní Pojizeří
2.8.2011 24.8.2011
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Svazku obcí Dolní Pojizeří 2.8.2011 24.8.2011
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu obce Sudovo Hlavno a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ
1.8.2011 6.10.2011
Závěrečný účet obce, který byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 15.6.2011
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
20.6.2011 24.8.2011
Rozpočtový výhled na období 2011 - 2015
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
20.6.2011 24.8.2011
Pozvánka  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 15. června 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně
6.6.2011 15.6.2011
Závěrečný účet DSO Cecemínsko
Vydal: DSO Cecemínsko
30.5.2011 15.6.2011
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2010
Vydal: Středočeský kraj
30.5.2011 15.6.2011
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
27.5.2011 20.6.2011
Veřejná vyhláška o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského krajeVeřejná vyhláška - ode dne 28.4. 2011 do 30.5.2011 je v budově pobočka Finančního úřadu Praha východ, Thámova 27, Praha 8 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 119036/11, DAŃ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem  Staré Boleslavi

Vydal: Středočeský kraj
26.4.2011 31.5.2011
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 20. dubna 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
12.4.2011 20.4.2011
Závěrečný účet DSO Dolní Pojizeří.
Vydal: DSO Dolní Pojizeří
24.3.2011 12.4.2011
Změna sčítacího komisaře k 16.3.2011
Vydal: Středočeský kraj
16.3.2011 12.4.2011
Veřejná vyhláška o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Středočeský kraj
15.3.2011 4.5.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
7.3.2011 12.4.2011
INFORMAČNÍ LETÁK ČSÚ KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČR
Vydal: ĆSÚ
7.3.2011 12.4.2011
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
4.3.2011 21.3.2011
Rozhodnutí o umístění stavba vrtané studny - pozemku parc. č. 250/26 v katastrálním území Kostelní Hlavno, Libosvárovi
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby a územního plánování
22.2.2011 14.3.2011
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 2. března 2011
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
21.2.2011 2.3.2011
Návrh rozpočtu obce Kostelní Hlavno na rok 2011
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
10.2.2011 2.3.2011
OZV č. 1/2011
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
31.1.2011 16.2.2011
Rozhodnutí o umístění stavby 197 ks vodovodních přípojek na veřejný vodovodní řad PE D32 a D50
z rodinných domů
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
31.1.2011 16.2.2011
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 26. ledna 2011 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
18.1.2011 31.1.2011
Rozhodnutí o změně využití území - změna využití pozemku z orné půdy na zahradu parc.č. 696/3 v k.ú. Kostelní Hlavno - Radek Pexa
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
14.1.2011 31.1.2011

►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2012
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2011
►►  Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010

 

Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu Usnesením č. 2/2006 z veřejné schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.2.2006 začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Kostelní Hlavno, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Kostelní Hlavno.
 

 
Archív úřední desky

Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena