Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2010
 
text oznámení vyvěšeno sejmuto
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – obec Kostelní Hlavno, 197 ks vodovodních přípojek na veřejný vodovodní řad PE D32 a D50
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
14.12.2010 3.1.2011
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko od 1.12.2010
Vydal: DSO Cecemínsko
1.12.2010 16.12.2010
Návrh rozpočtu svazku obcí Dolní Pojizeří
Vydal: DSO Dolní Pojizeří
26.11.2010 14.12.2010
OZNÁMENÍ- ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Radek Pexa, nar.  žádost o vydání územního rozhodnutí: změna využití pozemku
z orné půdy na zahradu na pozemku parc. č. 696/3 v katastrálním území Kostelní Hlavno.
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby a územního plánování
26.11.2010 15.12.2010
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 24. listopadu 2010 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obecní úřad Kostelnií Hlavno
16.11.2010 24.11.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - rozšíření stávající infrastruktury obce pro novou lokalitu 10RD:
SO 01 Komunikace
SO 02 Vodovod a vodovodní přípojky
SO 03 Splašková tlaková kanalizace včetně čerpacích šachet
SO 04 Vsakování dešťových vod
SO 05 Elektrické vedení veřejného osvětlení a rozhlasu
na pozemcích parc. č. 117/14, 127/119 , 127/6, 127/24, 127/25, 127/27, 127/103, 127/105, 127/106, 127/107, 127/108, 127/109, 127/110, 127/111, 127/112, 127/113, 127/117, 127/118 v k.ú. KH.
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby a územního plánování
4.11.2010 26.11.2010
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno
Místo konání: Obec Kostelní Hlavno – místnost obecního úřadu, Kostelní Hlavno č. 71
Doba konání: 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin
Vydal:
Obecní úřad Kostelní Hlavno
3.11.2010 11.11.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.11.2010 od 8,00 do 16,00 hodin.
Vydal:
Obecní úřad Kostelní Hlavno
1.11.2010 16.11.2010
Předběžné výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2.kolo
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
23.10.2010 26.11.2010
VÝSLEDKY VOLEB
do zastupitelstva obce Kostelní Hlavno a do Senátu Parlamentu České republiky
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
16.10.2010 26.11.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
8.10.2010 26.11.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
30.9.2010 27.10.2010
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  o   u m í s t ě n í  s t a v b y  vrtané studny na pozemku 127/123
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Odbor výstavby a územního plánování
27.9.2010 13.10.2010
Rozhodnutí o umístění stavbv kopané studny na pozemku parc. č. 250/24 v katastrálním území KH.
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Odbor výstavby a územního plánování
22.9.2010 8.10.2010
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 29. září 2010 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
20.9.2010 29.9.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ing. Vlastimil Kábrt:
rozšíření stávající infrastruktury obce pro novou lokalitu 10 rodinných domů
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Odbor výstavby a územního plánování
13.9.2010 30.9.2010
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a správě PF ČR
Vydal: PF ČR
2.9.2010 15.10.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
25.8.2010 27.10.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
František Černý - kopaná studna
Vydal: Měú Benátky nad Jizerou, odbor úz.plánování
23.8.2010 8.9.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing. Vlasta Čamková, Martin Linhart
- vrtaná studna
Vydal: Měú Benátky nad Jizerou, odbor úz.plánování
23.8.2010 8.9.2010
Volby do Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno'
22.7.2010 27.10.2010
Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán  Kostelní Hlavno
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního rozvoje

21.7.2010

10.8.2010

P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,  která se koná dne 21.července 2010 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
9.7.2010 22.7.2010
Rozhodnutí o umístění stavby požární hláska
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby  a ÚP
28.6.2010 15.7.2010
Žádost o podepsání smlouvy na vodovodní přípojky 23.6.2010 13.10.2010
Nařízení Rady Města Brandýs nad Labem St.Boleslav o zpracování LHO
Vydal: Měú Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
3.6.2010 30.11.2010
P o z v á n k a na schůzi OZ, která se koná dne 9. června 2010 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
31.5.2010 9.6.2010
Oznámení o místě uložení písemnosti - firma T.N.T. OBCHOD, v.o.s.
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav
31.5.2010 18.6.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
24.5.2010 9.6.2010
Rozpočtový výhled obce na rok 2010-2014
Vydal: Obecní úřad Kostelní Hlavno
24.5.2010 9.6.2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - požární hláska
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby  a ÚP
14.5.2010 31.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
13.5.2010 31.5.2010
Závěrečný účet Svazku obcí Dolní Pojizeří za rok 2009
Vydal:  Svazek obcí Dolní Pojizeří
11.5.2010 27.5.2010
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Kostelní Hlavno v pondělí 21.6.2010 v sále sportovního areálu TJ Kostelní Hlavno
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního rozvoje
7.5.2010 22.6.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozemku p.č. 56/2
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby  a ÚP
6.5.2010 9.6.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vydal: Finanční úřad ve Staré Boleslavi
26.4.2010 31.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby _ Marko, Marková
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby  a ÚP
20.4.2010 10.5.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
13.4.2010 31.5.2010
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Vlastimil Kábrt - změna kultury
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby  a ÚP
6.4.2010 3.5.2010
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Vlastimil Kábrt - 10 vrtaných studní
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby a ÚP
6.4.2010 3.5.2010
Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Hana Holdová
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby
2.4.2010 20.4.2010
Zpráva o hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2009
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
16.3.2010 1.4.2010
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2009
Vydal: DSO Cecemínsko
16.3.2010 1.4.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Ľubomír Marko, Kateřina Marková
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby
12.3.2010 1.4.2010
P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 17. března 2010 na OÚ v Kostelním Hlavně od 19 h.
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
5.3.2010 18.3.2010
Rozpočet DSO Dolní Pojizeří a jeho plnění
Vydal: DSO Dolní Pojizeří
26.2.2010 16.3.2010
Návrh rozpočtu obce Kostelní Hlavno na rok 2010
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
26.2.2010 1.4.2010
Místní poplatky v roce 2010
Vydal: Obec Kostelní Hlavno
4.2.2010 1.4.2010
Návrh rozpočtu DSO Dolní Pojizeří
Vydal: DSO Dolní Pojizeří
26.1.2010 26.2.2010
R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y vrtané studny na pozemku parc.č. 250/20 v katastrálním území Kostelní Hlavno.
Vydal: MĚÚ BENÁTKY NAD JIZEROU, Odbor výstavby
14.1.2010 1.2.2010
Oznámení společ.jednání o návrhu úp Kostelní Hlavno.pdf
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního plánování
15.12.2009 31.5.2010
DSO Cecemínsko Rozpočet na rok 2010 - NÁVRH
Vydal: DSO Cecemínsko
30.11.2009 26.2.2010
 


 

 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena