Dnes je - svátek má  

 Úřední deska

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno za rok 2007
 
text oznámení vyvěšeno sejmuto
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Čerpací a výtlaková kanalizace Hlavenec - Kostelní Hlavno 12.12.2007 28.12.2007
P o z v á n k a
na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 12. prosince 2007 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
4.12.2007 13.12.2007
Usnesení o povolení k odběru podzemní vody z kopané studny - p.M. Čurda 29.11. 2007 15.12.2007
Návrh rozpočtu svazku obcí Dolní Pojizeří na rok 2008 28.11. 2007 14.12.2007
Věc: Výzva k podání nabídky
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zpracování „Územního plánu obce Kostelní Hlavno“
22.11. 2007 28.12.2007
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku:
Projektová dokumentace a inženýrská činnost „Splašková tlaková kanalizace a vodovod obce Kostelní Hlavno“
20.11. 2007 4.12.2007
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti 19.11. 2007 4.12.2007
DSO Cecemínsko Návrh rozpočtu na rok 2008 15.11. 2007 29.11. 2007
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 17. října 2007 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
9.10. 2007 17.10. 2007
OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ HLAVNO zve na VEŘEJNOU SCHŮZI S OBČANY V PÁTEK 12. ŘÍJNA 2007 OD 18,30 HODIN V KLUBOVNĚ TJ NA HŘIŠTI 8.10. 2007 12.10. 2007
Nabídka pozemků k pronájmu na LV10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 4.10. 2007 29.11. 2007
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONAJMOUT NEMOVITOST

7.8.2007

27.8.2007

P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 1. srpna 2007 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

23.7.2007

3.8.2007

Nabídka pozemků k pronájmu na LV10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

4.7.2007

4.10. 2007

P o z v á n k a
na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 27. června 2007 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

19.6.2007

4.7.2007

Veřejná vyhláška - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník.

7.6.2007

16.7.2007

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2006

4.6.2007

4.7.2007

P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 23. května 2007 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin

17.5.2007

23.5.2007

ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
územní rozhodnutí o ochranném pásmu

16.5.2007

4.6.2007

Obec Kostelní Hlavno vyhlašuje soutěžní nabídkové řízení na dodavatele stavebních prací REKONSTRUKCE CHODNÍKU

4.5.2007

17.5.2007

Nabídka pozemků k pronájmu na LV10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

24.4.2007

4.7.2007

Podniky povodí - výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

20.4.2007

4.7.2007

Zahájení územního řízení na směrové ochranné pásmo radioreléového spoje 17.4.2007 17.5.2007
Zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání 3.4.2007 17.5.2007
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 4. dubna 2007 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin.
28.3.2007 4.4.2007
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONAJMOUT NEMOVITOST
Obec Kostelní Hlavno v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tímto záměr obce
pronajmout studnu na st. parcele č. 169 v k.ú. Kostelní Hlavno současným uživatelům studně.
20.3.2007 4.4.2007
Návrh rozpočtu obce Kostelní Hlavno na rok 2007 16.3.2007  17.5.2007
P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva konaná dne 10. ledna 2007 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin 4.1.2007 15.1.2007
Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006
o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu
28.12.2006 16.3.2007
 

Archív úřední desky

Soupis sejmutých dokumentů vyvěšení na úřední desce obce Kostelní Hlavno
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena